Doe mee met easyJet ledeninfosessie over jouw cao

18 augustus 2023

Leestijd 1,5 minuut

Jullie mening is voor ons erg belangrijk en daarom gaan we graag weer in gesprek om ook jouw cao-wensen goed in kaart te krijgen. Meedoen tijdens de VNC ledeninfosessies kan op ons kantoor of via de Facebook Livestream op:

  • dinsdag 22 augustus 11.00 – 12.00 uur
  • donderdag 24 augustus 13.30 – 14.30 uur

Nog geen lid van de VNC? Word hier lid en kies voor 3 maanden gratis of een cadeaukaart t.w.v. €50,-. Als jij als VNC-lid een collega lid maakt, ontvang je per lid een cadeaukaart van €10,-. Zo kun je je ook op de easyJet AMS Cabin Crew Facebook pagina aanmelden en jouw stem laten horen.

Essentiële verbeteringen
De VNC werkt toe naar een principeakkoord met essentiële verbeteringen voor alle huidige en toekomstige cabineleden. Dit doen we op basis van jullie input over onder meer loon, pensioen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Tijdens onze infosessies nemen we samen de al eerder opgestelde cao-voorstellenbrief door, daarna is er ruimte voor vragen en horen we graag jullie input. Zo kunnen we mogelijk relevante aanpassingen doorvoeren in de voorstellen.

VNC samen sterk!
Wij zetten ons bij de VNC optimaal in om tot een mooi cao-resultaat te komen. Als sectiebestuurders vertegenwoordigen we onze leden en dus is het van belang dat wij jullie wensen goed weten en die helder kunnen weergeven. Doe met ons mee, je bent van harte welkom op het VNC kantoor op het Stationsplein 406 te Schiphol Oost of via de Facebook Livestream.

We zien je graag op dinsdag 22 augustus van 11.00 – 12.00 uur en/of op donderdag 24 augustus van 13.30 – 14.30 uur. Bedankt voor jullie steun en vertrouwen en we kijken ernaar uit om namens jullie onze belangen te gaan behartigen aan de onderhandelingstafel.

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet Sectiebestuurders

 

English version

Join easyJet member info session on your collective agreement  

Reading time 1.5 minutes 

Your opinion is very important to us, which is why we would like to engage in another dialogue to get a good picture of your collective labour agreement needs and wishes. You can join us during the VNC infosessions at our office or via the Facebook Livestream on:

  • Tuesday 22 August 11.00 – 12.00
  •  Thursday 24 August 13.30 – 14.30

Not yet a member of the VNC? Become a member here and opt for 3 months free or a gift card worth €50. If you, as a VNC member, make a colleague a member, you will receive a €10 gift card per member. You can also sign up on the easyJet AMS Cabin Crew Facebook page and make your voice heard!

Essential improvements
The VNC is working towards collectiove labour agreement with essential improvements for all current and future cabin crew members. We are doing this based on your input on issues such as pay, pensions and secondary benefits. During our information sessions, we will go through the CLA proposal letter we drafted earlier together, after which there will be room for questions, and we would like to hear your input. That way, we can possibly make relevant adjustments to the proposal.

VNC strong together!
We at the VNC do our utmost to achieve a good collective labour agreement result. As section board, we represent our members and so it is important that we know your wishes well and can represent them clearly. Join us, you are welcome to visit the VNC office at Stationsplein 406 in Schiphol East or via the Facebook Livestream.

We look forward to seeing you on Tuesday 22 August from 11:00 – 12:00 and/or on Thursday 24 August from 13:30 – 14:30. Thank you for your support and confidence and we look forward to representing all our interests on your behalf at the negotiation table.

Farah van Keeken and Dino Brunst
VNC easyJet section