Dit is wat je wil weten over de KLC-personeelsplanning voor 2023

22 december 2022

Het nieuwe jaar is in aantocht en nadat er in oktober nog vrijwel niets met zekerheid te zeggen viel over een personeelsplanning voor 2023, is hier inmiddels meer over bekend.

Instroom
Net zoals dit afgelopen jaar is de verwachting dat er ook volgend jaar massaal nieuwe CA2’s worden opgeleid. Het gaat om 36 initials met daarin in totaal 350 trainees. De eerste cursussen zullen in januari van start gaan.

Promoties
Voor wat betreft de promotietrainingen staan er ook een flink aantal cursussen in de planning. Om te beginnen zullen er 190 CA1’s opgeleid worden, verdeeld over 19 cursussen.

Ook zet KLC in op 12 Cabin Supervisor cursussen, waardoor 115 nieuwe Cabin Supervisors kunnen starten. Voor zowel instroom als promotie zijn dit mooie aantallen en een belangrijke stap om doorstroom naar KLM te gaan faciliteren.

Doorstroom
Ten aanzien van de doorstroom staan er voor volgend jaar vooralsnog 2 doorstroomcursussen in de planning die vanaf november plaats zullen vinden. Met 14 CA’s per cursus zullen er dus 28 CA’s doorstromen.

We schrijven bewust vooralsnog, omdat de VNC zich sterk inzet om de hoeveelheid cursussen verder op te hogen. Zo hebben we recent gesproken met het KLC Management over de kans om meer ruimte te creëren in het personeelbestand door middel van bijvoorbeeld wetleases. Dit biedt wat de VNC betreft mogelijkheden meer doorstroom te generen. De haalbaarheid en uitwerking hiervan op de planning zal onderzocht moeten worden, maar is een duidelijke prioriteit voor de VNC. De doorstroom staat immers al veel te lang stil en met deze planning is een begin ingezet. Uitbreiding van doorstroomcursussen is wat ons betreft niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk.

VNC blijft scherp op personeelsplanning
Wij als sectiebestuur zullen blijven inzetten op het uitvoeren van deze planning van volgend jaar. Daarmee is het onze doelstelling om promoties zoveel mogelijk te bewerkstelligen, het aantal doorstroomcursussen uit te breiden en om nieuwe CA’s als VNC-lid te verwelkomen. Zo kunnen we als sterke bond met veel leden een grote vuist blijven maken aan de onderhandelingstafel.

Het beeld dat wij hier schetsen is uiteindelijk een verwachting, maar geeft wel een idee over hoe 2023 globaal eruit komt te zien. Er is vanuit het KLC-cabinepersoneel een duidelijke behoefte aan perspectief voor aankomend jaar en dat hopen we hiermee te creëren.

Mochten jullie naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, horen we dat natuurlijk graag!

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur