Directie neemt Transavia Cabine Petitie in ontvangst

25 mei 2023

De succesvolle Transavia Cabine Petitie met 945 handtekeningen is dinsdagochtend overhandigd aan CEO Marcel de Nooijer en COO Marloes van Laake. Dit deden we namens al onze cabinecollega’s, waarvan er ook een aantal aanwezig waren.

De directie reageerde met begrip voor de onvrede binnen het cabinekorps en zij hopen op het vertrouwen van de werknemers aangaande het komen tot een verbeterde cao. Wel blijven zij benadrukken dat de mogelijkheden moeten liggen binnen de bedrijfsomstandigheden.
Een aantal aanwezige collega’s nam eveneens de moeite om zich uit te spreken en nogmaals te verduidelijken welke problemen er voor het Transavia cabinepersoneel al geruime tijd spelen. Ook werd opnieuw benadrukt dat het uiterst noodzakelijk is om die problemen voor het zomerseizoen van 2023 op te lossen.

Waardering
De petitie is eind april, vlak na het vastlopen van het cao-overleg, gestart. Met het overhandigen rekent de VNC erop, zeker gezien het grote aantal ondertekenaars dat de petitiestatement heeft ondersteund, dat er een substantiële doorbraak komt. Gedurende de inmiddels negen cao-onderhandelingssessies hebben we als VNC delegatie elk moment aangepakt om Transavia te wijzen op dat statement: “ons cabinepersoneel heeft recht op een cao met waardering voor het intense cabinewerk, dat trots en gemotiveerd wordt uitgeoefend”.

Weer aan tafel
Er liggen nog genoeg onderwerpen op de onderhandelingstafel die tot een goed einde gebracht dienen te worden. Daarom is de planning dat het cao-overleg wordt voortgezet op maandag 5 juni. Die dag zal duidelijk worden welk effect de petitie daadwerkelijk heeft op het proces. De VNC houdt de druk op verbetering van zeer wezenlijke onderwerpen zoals loon, barbox in relatie tot de eindejaarsuitkering en lay-overs.

Dank nogmaals aan iedereen die de petitie heeft getekend: de VNC is samen sterk door en voor jou!

Lauren Klaassen en Antonie Kloots
Transavia sectiebestuurders VNC