Dino Brunst herbenoemd als easyJet sectiebestuurder

15 april 2024

Goed nieuws: Dino Brunst is herkozen als easyJet sectiebestuurder! Een grote meerderheid (73% van de door leden uitgebrachte stemmen) steunde haar kandidatuur en daarmee gaat Dino vol enthousiasme een nieuw termijn tegemoet.  

Toen de vacature in februari werd opengezet voor alle easyJet-leden, twijfelde Dino geen moment en stelde zich opnieuw kandidaat. Zij bleek de enige kandidaat en met de instemming van de leden is haar herbenoeming nu een feit.

Het Algemeen Bestuur en medewerkers van de VNC feliciteren Dino van harte en wensen haar veel succes en plezier bij de voortzetting van haar belangrijke werk.

We zien uit naar de verdere samenwerking!

Algemeen Bestuur

 

English Version:

Dino Brunst has been re-electied

Great news: Dino Brunst has been re-elected as board member of our easyJet section! A large majority (73% of the votes cast by members) supported her candidacy, and Dino is eagerly embarking on a new term.

When the vacancy was opened to all easyJet members in February, Dino wasted no time and put herself forward again. She turned out to be the only candidate, and with the members’ approval, her re-election is now a reality.

We congratulate Dino and wish her much success and enjoyment in continuing her important work. We look forward to further collaboration!
De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.