De VNC voorziet moeilijke cao-onderhandelingen met KLM

29 augustus 2023

In de KLM cao-onderhandelingen blijft de VNC volharden op de grootste wens van onze leden: een goede loonsverhoging om het koopkrachtverlies zoveel mogelijk te compenseren en die ook recht doet aan de inzet van cabinepersoneel.

Omdat KLM tot nu toe met een volstrekt onvoldoende loonbod kwam, voorzien we moeilijke onderhandelingen op 30 augustus en 1 september.
De VNC zet zich opnieuw op volle kracht in voor een goed resultaat.

Samen sterk, voor en door jou!

Ivo Kruse Koster, Marije Kroese, Ingrid Brama, Carolina Bouwer, Roberto Tunzi, Chris van Elswijk, KLM sectiebestuurders

In de speciale cao-button vind je alle (aanvullende) VNC voorstellen, achtergronden en de ontwikkelingen.