De VNC staat voor naleving cao-afspraken KLM/KLC winstdelingsregeling

8 maart 2023

Wij zijn niet akkoord gegaan met het verzoek van KLM/KLC om af te wijken van cao-afspraken voor KLM en KLC cabinepersoneel over de winstdelingsregeling (WDR) 2022. Wij staan voor naleving van de samen met het bedrijf zorgvuldig overeengekomen cao, ook op gebied van de WDR.

KLM ontving eerder NOW en wil nu achteraf die bijdrage in mindering brengen op de WDR voor het personeel. We hebben cao-afspraken over de WDR en het gaat hier over een belangrijke financiële arbeidsvoorwaarde. Daar willen we in het belang van onze leden niet van afwijken. De VNC heeft gisteren in een reactie aan het bedrijf laten weten niet akkoord te gaan met hun voorgestelde aanpassing hierop.

KLM/KLC heeft na de crisis weer mooie (winst)cijfers gerealiseerd en dat is een prestatie waar alle werknemers – dus ook het KLM en KLC cabinepersoneel – hard voor hebben gewerkt. We vinden dat het volkomen gerechtvaardigd is dat onze winstdelingsregeling wordt uitgekeerd zoals vastgelegd in de cao’s.

Samen sterk voor en door cabinepersoneel!