De VNC gaat voor goed en gelijkwaardig KLM cao-loonbod

9 oktober 2023

Leestijd: 3 minuten

De VNC staat sinds de start van de KLM cao-onderhandelingen voor een goed en gelijkwaardig loonbod voor alle cabineleden. Na jaren van koopkrachtontwrichting en de geleverde bijdrage door cabinepersoneel ten tijde van de overheidssteun vragen wij een passende loonsverhoging omdat de enorme inflatie iedereen hard raakt.

Wij hebben het *meest recente KLM-loonbod geanalyseerd voor alle salarisschalen van alle functies. Daarbij lijkt de €135,- bruto voor dit moment voor vele collega’s aantrekkelijk omdat er op korte termijn voordeel mee kan worden behaald. Het heeft echter op lange termijn minder goede gevolgen, want het zorgt er voor dat er een groot verschil ontstaat in de loonontwikkeling binnen – en tussen – alle functies. Zelfs binnen de CA schaal leidt het al tot een verschil van 2% loonsverhoging tussen de eerste en de laatste trede. Wij vinden dat – ook als je geen promotie maakt – je zowel als cabin attendant, (assistent) purser en senior purser gelijkwaardige salarisstappen moet kunnen blijven maken. Het toekomstperspectief binnen de eigen functie en na promotie is essentieel. Daarbij komt bovendien dat ons pensioen is gebaseerd op eindloon (ons laatst verdiende salaris) wat het belang onderstreept dat alle salaristreden zich op gelijkwaardige manier moeten blijven ontwikkelen.

In gelijke mate
De VNC heeft de verantwoordelijkheid om recht te doen aan alle cabine collega’s in alle functies. Wij zien de door KLM geboden €135,- dan ook als uitgangspunt waarbij niemand er ten opzicht van KLM’s huidige voorstel op achteruit gaat, maar we vinden dat iedereen wel in gelijke mate moet worden beloond. We hebben KLM immers met z’n allen door de moeilijkste jaren ooit getrokken en iedereen verdient wat ons betreft een evenredige beloning hiervoor. Dit heeft dus alles te maken met het bieden van loonperspectief voor iedereen, nu en in de toekomst.

Loonperspectief voor iedereen
Wij hebben altijd aangedrongen op zo snel mogelijke loononderhandelingen. Helaas is het niet gelukt om collectief zo de cao-agenda te bepalen dat dit de door ons gewenste prioriteit kreeg. In andere domeinen gebeurt bovendien ook nog steeds van alles: een KLM eindbod leek bij een aantal grondbonden aan hun leden te worden voorgelegd, maar dat eindbod staat nu al onder druk door ontwikkelingen bij andere bonden en/of domeinen. Dat biedt wat de VNC betreft ruimte om nogmaals met KLM om tafel te gaan voor specifieke verbeteringen voor cabinepersoneel. Daarnaast heeft KLM ons nog geen aangepast cao-voorstel gedaan waarin de veranderingen ten opzichte van haar meest recente bod zijn verwerkt.

*meest recente KLM-loonbod

KLM heeft ons momenteel geen ander loonbod gedaan dan het volgende:

1 september 2023

 

€135,- bruto per maand bij een contractpercentage van 100% (pro rato voor lagere percentages) 6%
1 oktober 2023 6%
1 januari 2024 eenmalig 2% van het bruto jaarsalaris(voorwaarde is dat de medewerker per 31 december 2023 in dienst is)

 

1 juli 2024 3%
1 januari 2025 conditionele verhoging, gebaseerd op de inflatie over de periode november 2023 tot en met oktober 2024. Indien de inflatie (CPI) over deze periode méér is geweest dan 3%, dan vult KLM per 1 januari 2025 het meerdere aan, tot maximaal 2%.

Kortom; we hopen op jullie geduld en begrip voor een verbeterde inzet voor alle cabine collega’s.

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Roberto Tunzi, Chris van Elswijk, Marije Kroese – KLM sectiebestuurders

 

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.