De toekomst met de KLM Airbus A350

28 mei 2024

Leestijd +/- 2 minuten

Met de komst van de nieuwe Airbus A350-900 en -1000, die vanaf 2026 stapsgewijs de Boeing 777-200 en Airbus A330 vervangen, zijn we in overleg met KLM over de cabinebemanningsamenstelling (CBS) op deze toestellen.

De configuraties van de nieuwe Airbus A350 types zijn door KLM vastgesteld op 34C-26W-271M-class voor de -900 en 34C-28W-329M-class voor de -1000. Voor verdere besluitvorming zijn zowel de medezeggenschap als de bonden nauw betrokken om goede werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden te waarborgen!

Indeling
Zo zijn de Ondernemingsraad en Groepscommissie (GC 31) onder meer betrokken bij de inrichting van het vliegtuig. Denk aan het type en de indeling van galleys en doorgangen bij de toiletten. Dit zijn cruciale keuzes voor onze arbeidsomstandigheden aan boord. Na een zorgvuldig proces is gekozen voor de ruime U-vormige galley achterin en een doorsteek halverwege in de A350-1000. We vinden dat positief omdat dit meer (werk)ruimte biedt voor de crew. Voor de crew rustruimte was al besloten om de standaardindeling van Airbus aan te houden, zodat de rustperiode in de OCR volgens onze cao-afspraken kan plaatsvinden.
Verder zijn er nu indicaties dat er aanpassingen worden overwogen die een negatieve impact kunnen hebben op de ruimte en indeling van de WBC galley. Het is voor ons voorwaardelijk dat de ruimte en indeling van de WBC galley geborgd blijft om goede arbeidsomstandigheden voor cabinepersoneel te garanderen.
Verder overlegt de GC31 met KLM over de service, het product en de werkmethodieken, die vergelijkbaar lijken te worden met de huidige vloot.

VNC pleit voor ruimere CBS
En last but not least zijn wij met KLM in overleg over de cabinebemanningsamenstelling (CBS) op de A350. Voor de A350-900 heeft KLM een voorstel gedaan met 10 cabineleden. Voor de A350-1000 stelt zij 11 cabineleden voor.

De VNC heeft duidelijk gemaakt dat zij deze voorgestelde CBS om meerdere redenen onvoldoende vindt en pleit voor een ruimere CBS omdat:

  • de huidige werkdruk in de WBC met 2 CA’s nu al hoog is – vooral met de doorlooptijd van de service;
  • de Premium Comfort extra service, tijd en aandacht van de crew vergt;
  • in de praktijk blijkt dat de W-class leidt tot extra werkdruk voor CA’s in de M-class omdat zij – na 52 pax – doortrekken als de CA in de W-class niet klaar is. Dit gaat dus moeilijk en soms niet samen met de cao-afspraak van max 52 passagiers per CA in de M-class;
  • het realistischer is om de werkdruk aan boord behapbaar te houden en de CBS dichter bij die van de 787-10 te houden, die met 5 stoelen meer ook 1 CA meer heeft dan de A350.

Wij zijn hierover nog in gesprek, waarbij KLM aangeeft dat zij de bovenstaande argumentatie niet herkent naar eigen zeggen op basis van het geringe aantal Tripreports over (te) hoge werkdruk.

De CBS-discussie wordt vervolgd in het aankomend cabineoverleg, waarbij we jullie belangen blijven behartigen!

Carolina Bouwer, Ivo Kruse Koster, Ingrid Brama, Chris van Elswijk, Marije Kroese, Roberto Tunzi – KLM sectiebestuurders

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.