Correctie onjuiste salaristrede bij 100% ouderschapsverlof

24 november 2023

In april dit jaar meldde een VNC-lid aan ons dat er ‘mogelijk iets was misgegaan met de timing van de jaarlijkse salarisstap’. De VNC is direct in dit dossier gedoken en kwam na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat de werkgever onterecht jaarlijkse slarisstappen had uitgesteld na het opnemen van 100% ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof mag namelijk geen invloed hebben op het moment van de jaarlijkse salarisstap. Voor alle helderheid: dit geldt alleen voor 100% ouderschapsverlof, bij het opnemen van gedeeltelijk ouderschapsverlof liep en loopt de jaarlijkse salarisstap wel correct door.

De VNC heeft dit in april 2023 aan de werkgever kenbaar gemaakt en zij heeft in september bevestigd dat onze conclusie correct was. Daarna is er een inventarisatie gemaakt van alle betreffende KLM en KLC cabinecollega’s om vast te stellen bij wie de salarisstap onjuist was toegepast. Ook is op individueel niveau doorgerekend hoeveel salaris zij als gevolg van deze fout zijn misgelopen.

De werkgever stelt nu dat zij, op basis van de wettelijke termijn van 5 jaar, een nabetaling zal doen aan alle cabine collega’s die het betreft. De VNC heeft zich lang hard gemaakt voor een goed resultaat! Wel hebben we nog bezwaar gemaakt tegen het maximum van 5 jaar omdat de werkgever – vanuit goed werkgeverschap – betreffende collega’s over een langere periode zou moeten compenseren. Helaas houdt men nog vast aan de 5 jaar.

Met de salarisbetaling van november 2023 ontvangen de collega’s om wie het gaat een nabetaling van KLM of KLC. Omdat wij verwachten dat zij duidelijke inzicht en overzicht willen hebben, vroegen wij hen om voldoende beschikbare mensen die dit kunnen geven. Inmiddels is bevestigd dat het HR Shared Support Centre (HRSSC) hier op is voorbereid.

Voor de volledigheid wijzen we jullie erop dat deze nabetaling mogelijk gevolgen kán hebben voor het (ver)krijgen van toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag e.d.). Omdat we als VNC zeker willen zijn dat KLM/KLC voor collega’s die te maken zouden krijgen met deze gevolgen met een passende oplossing komt, hebben we een afspraak gemaakt. Te weten: dat de werkgever serieus omgaat met meldingen over financiële gevolgen. Daarvoor is het zaak dat collega’s schriftelijk melden dat zij financieel hinder ondervinden. Hierna zal KLM/KLC onderzoeken of er maatregelen genomen kunnen worden om deze hinder te verzachten.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk, Jeffrey Ouwehand
KLC sectiebestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.