• home
  • Column Team Orange

Column Team Orange

>>>>> TEAM ORANGE  

WAAR EEN WIL IS…

‘Mam, fiets je nog een keertje mee naar m’n nieuwe school?’ Ondanks dat hij de weg echt wel weet, stap ik op de laatste dag van de zomervakantie op de fiets om nog een keer met Niek de route naar de middelbare school te oefenen. Hij fietst naast me op zijn nieuwe schoolfiets, met nu nog een lege bagagedrager. De stoere mountainbike met scheef spatbord van vorig jaar is omgeruild voor dit exemplaar dat veel handiger is voor een brugklasser, maar stiekem vind ik het wel jammer van die mountainbike. Samen door de bossen crossen is er met deze fiets niet meer bij.

…is een weg
De zomervakantie loopt ten einde en dat is aan alles te merken. Als ik ’s ochtends naar Schiphol rijd, valt het me op dat het langer donker blijft dan een paar weken geleden. De ergste chaos op Schiphol lijkt minder te worden en ook de vluchten naar onze zomerbestemmingen zitten niet meer vol op de heenreis.

Hoewel mijn jongste zoon het liefst nóg zes weken vrij had gewild, zijn de kinderen na hun zomervakantie wel weer toe aan een nieuw schooljaar. Een jaar vol nieuwe uitdagingen. Kai zal in groep 4 de tafels leren, Dyon krijgt in VWO2 Duits als nieuw vak en voor Niek in de brugklas zal alles anders zijn dan vorig jaar op de basisschool.
Voor mezelf wordt dit ook een jaar vol nieuwe uitdagingen. Niet alleen zit ik te wachten op mijn training om Cabin Manager te worden, ik mag me binnenkort aansluiten bij het Cabin Crew Assessor team van easyJet. Tijdens de presentatie over het bedrijf bij mijn eigen assessment day, hadden de assessors mij al enthousiast gemaakt om ooit hetzelfde te doen als zij. Ik zag mezelf dus al solliciteren op een functie naast het vliegen, voordat ik überhaupt was aangenomen als cabin crew.

Ik geloof dat je dingen die je echt graag wilt, nooit moet loslaten. Soms heb je een (flinke) portie geduld nodig en soms moet je er keihard voor werken. Maar ik geloof dat er een weg is, als de wil er is.  
‘Mam, jij hebt straks helemaal geen tijd meer om met mij door de bossen te crossen,’
 lacht Niek. ‘Jawel hoor, jongen,’ zeg ik, ‘daar maak ik tijd voor. En we huren wel een mountainbike voor je.’
Waar een wil is, is een weg.

 
WHEN THERE’S A WILL…

“Mom, can we cycle to my new school one more time?” Even though he knows the way, I get on my bike on the last day of the summer holiday to practice the route to his new school with Niek. He cycles next to me on his new school bike, today with an empty luggage carrier. The mountain bike with a crooked mudguard he had last year has been exchanged for this one, that is much more convenient for a first grader. I secretly regret we didn’t also keep that mountain bike. Racing through the woods together is no longer an option with this new bike.

…there's a way
The summer holidays are over and that shows in everything. When I drive to Schiphol in the morning, I notice that it stays dark longer than it did a few weeks ago. The worst chaos at Schiphol seems to be getting less and the flights to our summer destinations are no longer full on the way there.  
Even though, my youngest son wouldn’t have mind having anóther six weeks off, the children are ready for a new school year after this summer. A year full of new challenges. Kai will learn the multiplication tables in group 4, Dyon will have German as a new subject in VWO2 and for Niek in his first year in secondary school, everything will be different from last year.

Also for me this will be a year full of new challenges. Not only am I waiting for my training to become a Cabin Manager, soon I will also be joining the easyJet Cabin Crew Assessor team. During the presentation about the company when I had my own assessment day, the assessors had already made me excited to become an assessor too one day. I imagined myself applying for a position besides flying, before I was even hired as a cabin crew.

I think you should never let go of things that you really want. Sometimes you need a bit (or a lot) of patience, and sometimes you have to work hard for it. But I believe that there is a way, if the will is there.
"Mom, you won’t even have time to race through the woods with me anymore," says Niek with a smirk. “Oh yes I do,” I tell him, “I'll make time for that. And we'll rent you a mountain bike.”  
When there’s a will, there’s a way.

Ilona Hindriks  

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA