• home
  • Column Team Orange

Column Team Orange

door Ilona Hindriks

NIEK


De zomervakantie is in volle gang. Ik zit met mijn neus in de Franse zon te schrijven, terwijl jij met je haren nog nat van het zwemmen op je stapelbed ligt met je iPad. Want ja, de kwalificatie van de Formule 1 races wilde je toch echt wel zien. Kamperen is niet zo mijn ding. Ik sjouw liever de hele dag met mijn rugtasje en fotocamera door een onbekende stad (of door een verlaten kasteel ofzo, maar dat is een ander verhaal). Maar een camping is veel leuker voor jou en je broers. En als ik jullie zoveel plezier zie hebben, moet ik ook toegeven, kamperen is zo slecht nog niet.

Wie steelt de show?
Vlak voor de vakantie begon, stond jij ’s avonds op het podium. Je keek er al maanden naar uit; de afscheidsmusical van groep 8. ‘Je gaat toch wel op de eerste rij zitten, hè mam?’ Want daar kon ik je het beste zien. Maar toen je het podium betrad en ons echt vooraan zag zitten, zag ik je zenuwen toenemen. Je bent altijd streng voor jezelf geweest. Altijd vond je dat je het beter moest doen. Maar Niek, beter dan wat jij die avond hebt neergezet, is volgens mij niet mogelijk.

Het is een echte traditie in Nederland. Kinderen voeren aan het einde van hun tijd op de basisschool een afscheidsmusical op. Voordat iedereen zijn eigen weg inslaat op het voortgezet onderwijs, werk je nog één keer met de hele klas samen aan een mooie uitvoering. Hierin wordt jullie creativiteit aangesproken, leren jullie je in te leven in andere personen en gun je een ander ook een moment in de spotlight.

Jullie speelden ‘Wie steelt de show?’, een musical van Benny Vreden, geschreven door Carlo Boszhard. De rol die jij speelde, die van volkskomiek Guus van de Grap, was op jouw lijf geschreven. In je lederhosen, met je bretels verkeerd om en met je kenmerkende droge humor, zette jij het karakter neer zoals niemand anders dat had gekund. Tijdens je solonummer, waarin je werd ondersteund door je musical-zus Chiara en je vrienden Lavoya en Milan op accordeons van karton, vervulde mijn hart zich met onwijs veel trots.

Wie steelt de show? Nou, voor mij was jij dat wel, Niek. Jouw tijd op de basisschool zit erop. Je vliegt uit naar je volgende avontuur. Maar laat alsjeblieft deze zomervakantie nog maar heel lang duren. Je gaat al veel te snel.

English version

NIEK


Summer holiday is in full swing. I'm outside in the French sun, writing, while you're lying on your bunk bed with your iPad, your hair still wet from swimming. But you just had to see the qualifying of the Formula 1 races. Camping is not really my thing to be honest. I'd rather stroll through unknown cities all day with my backpack and camera (or through abandoned castles or something, but that's another story). But camping is much more fun for you and your brothers. And when I see you having fun, I have to admit that camping is not that bad.

Who steals the show?
Just before the holidays started, you were performing on stage. You had been looking forward to it for months; the leavers musical of ‘groep 8’. "You'll be in front row, right, mom?” Because that's where I could see you best. But when you got on that stage and actually saw us sitting in the front row, I saw your nerves build up. You've always been hard on yourself. Always thinking you should do better. But Niek, I don't think it's possible to do better than how you performed that night.

It is a tradition in The Netherlands. Children perform a farewell or leavers musical at the end of their time in primary school. Before everyone goes their own way in secondary school, you work together as a group one more time on a great performance, in which your creativity is addressed, in which you learn to empathize with other people and to allow others a moment in the spotlight too.

Your class performed 'Who steals the show?', a Benny Vreden musical, written by Carlo Boszhard. The role you played, that of folk comedian Guus van de Grap, was like it was made for you. In your lederhosen, your suspenders the wrong way around and with your typical dry sense of humour, you portrayed the character like no one else could have done. During your solo song, in which you were supported by your musical-sister Chiara and your friends Lavoya and Milan on cardboard accordions, my heart filled with immense pride.

Who steals the show? Well, for me that was you, Niek. Your time in primary school is over. You’re about to fly off to your next adventure. But please let this summer holiday last a long long time. You're going way too fast. <<< 

Word nu ook lid/Become a member

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA