Cao-overleg Transavia

31 mei 2024

Het overleg met Transavia voor een nieuwe Cao voor cabinepersoneel is in volle gang. De delegaties zijn een aantal keer bij elkaar gekomen, waarbij we op dinsdag 28 mei inhoudelijk dieper op de onderwerpen uit onze cao-voorstellenbrief zijn ingegaan. 

In de VNC-voorstellenbrief hebben wij jullie wensen geuit over onder meer het startsalaris, de waardering voor de CA2 op de Airbus, extra treden, en een structurele loonsverhoging. Daarnaast zijn er onder cabinepersoneel verschillende wensen voor verbeteringen waarbij we ons inzetten voor een goed totaalpakket voor alle cabinecollega’s. In het cao-overleg lijken we elkaar op sommige punten te vinden maar er zijn nog veel onderwerpen waarover we moeten doorpraten en zaken moeten uitzoeken. Daarbij blijkt het onderwerp loon tot nu toe lastig.   

Hoe verder?
Het volgende overleg is begin juli gepland en het laatste op dinsdag 9 juli. Kort daarna volgen twee VNC-ledenvergaderingen waarin jullie je kunnen uitspreken. Tegen die tijd is ook duidelijk of er een afgerond pakket ligt of dat de onderhandelingen nog niet klaar zijn. We ondersteunen het gezamenlijke streven om op 9 juli aanstaande tot een akkoord te komen, zodat er resultaat is voor het drukke zomerseizoen.  

De cao-onderwerpen: 

• Looptijd: 
De VNC stelt een looptijd voor van 18 maanden, Transavia 22 maanden.  

• Loon:
Tijdens het laatste cao-overleg heeft Transavia hun loonbod van 1 oktober 2024 en 1 juli 2025 verhoogd met 0,25%. Dit is in onderstaand loonbod vanuit de werkgever opgenomen: 

per 1 oktober 2024: 1,25% 
per 1 januari 2025:  1,5%
-per 1 juli 2025:  1,25%
-per 1 januari 2026:  1% 

Op verzoek van de VNC heeft Transavia een voorstel gedaan om voor CA2’s een Airbusschaal te introduceren. De CA2 Airbusschaal zal 2% hoger liggen dan de reguliere CA2 schaal. 

• Pensioen:
Het onderzoeksrapport (opdracht uit vorige cao-afspraken) gaat nog worden besproken. 

• Reiskosten:
Transavia is van plan de reiskostenvergoeding te verhogen naar 23 cent per kilometer en de afstandsvergoeding te verhogen van 70 naar 80 kilometer. Hierdoor zal de reiskostenvergoeding niet langer een vast bedrag per maand zijn maar achteraf worden uitgekeerd op basis van de daadwerkelijke opkomsten. Daarnaast wil Transavia de onderste zes treden van het CA-loongebouw ophogen, vanwege het gestegen wettelijk minimumloon, om te voorkomen dat we tussentijds aanpassingen op Cao-niveau moeten overeenkomen. 

CA1 1e seizoen  € 2.450,00 
CA1 2e seizoen  € 2.474,50 
CA2  € 2.499,25 
Trede 0  € 2.524,24 
Trede 1  € 2.549,48 
Trede 2  € 2.574,97 

 

• Basebeleid:
De VNC onderzoekt samen met Transavia om vakantie en vrije tijd (Gegarandeerde Verzoeken) per base en op basis van senioriteit in te delen. Hiermee willen we betere en eerlijkere kansen creëren op de verschillende bases: Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Het doel is onder andere om meer vakantie toe te kennen. We hebben Transavia gevraagd om de verschillen tussen het nieuwe en oude beleid inzichtelijk te maken. 

• Ouderenbeleid: 

  • Maximaal drie duties op rij gevolgd door een NI; 
  • Opt out mogelijkheid in de winter. 

 Invloed op rooster
Zoals aangegeven in de VNC-voorstellenbrief heeft het cabinepersoneel veel behoefte aan meer invloed op het rooster vanwege de intensiteit van het werk. Betere regels moeten leiden tot een betere roosterervaring in de praktijk. Verder wil de VNC zoveel mogelijk concrete afspraken maken die op korte termijn uitvoerbaar zijn.  

  • Een nieuw idee is het invoeren van een single stand-by in een werkweek; 
  • Introductie van een nieuw soort Standby, te weten: Reserve. De reservediensten zijn extra stand-by’s om eerlijk te kunnen zien welke cabinecollega lager op de stand-by-lijst staat. Dit voorstel moet nog verder worden uitgewerkt zodat alle partijen met dezelfde bedoeling op een lijn zitten; 
  • Afspraken maken over een beperkt aantal stand-by’s per 28 dagen; 
  • Meer invloed op het rooster d.m.v. verzoeken; 
  • Het aantal Gegarandeerde Verzoeken per jaar verhogen; 
  • Onderzoek naar een wekelijks rolling-over rooster, zodat je altijd vier weken vooruit je rooster kunt overzien. 

Tot zover het overzicht van het Cao-overleg tot nu toe. In de tijd tot het volgende overleg doen zowel de VNC als Transavia extra onderzoek naar een aantal onderwerpen die verder besproken moeten worden. Een daarvan is het onderzoek naar de verdeling van vrije tijd tijdens Kerst- en Oud & Nieuw. M.a.w. de wens voor een transparante regeling zoals deze is opgevoerd tijdens de vorige Cao-onderhandelingen.  

Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur deze naar sectiebestuur.transavia@vnconline.nl. 

Lauren Klaassen & Antonie Kloots
Sectiebestuur Transavia