Cao gesprekken met easyJet hervat

3 mei 2023

Gisteren, dinsdag 2 mei, zijn VNC en FNV cabine om de tafel gegaan met easyJet om het cao overleg weer op te starten. Beide vakbonden hadden vorige week hun voorstellenbrieven naar easyJet gestuurd. Deze zijn gisteren gezamenlijk doorgenomen en de easyJet-delegatie kreeg daarbij de mogelijkheid om ophelderende vragen te stellen.

Volgende week dinsdag 9 mei zullen wij weer bij elkaar komen om vervolg te geven aan de gesprekken. Naar verwachting zal easyJet dan ook met een inhoudelijke reactie komen.

Onze cao-voorstellenbrief weerspiegelt de wensen van onze leden en het is onze taak om er het maximale er voor jullie uit te halen. De voorstellenbrief kun je hier teruglezen.

Wij danken jullie voor het geduld en vertrouwen. Voor vragen over het cao proces of andere zaken zijn we bereikbaar via de bekende kanalen.

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet sectiebestuurders

English version

Collective Labour Agreement talks with easyJet resumed

Yesterday, Tuesday 2 May, VNC and FNV cabine sat down with easyJet to resume the collective labor agreement negotiations. Both unions had sent their proposal letters to easyJet last week. These were discussed together yesterday and the easyJet delegation was given the opportunity to ask clarifying questions.
Next Tuesday, May 9, we will meet again to continue the talks. EasyJet is expected to give a substantive response on that occasion.

Our CLA proposal letter reflects the wishes of our members and it is our job to get the most out of it for all of you. You can read the proposal letter here.

We thank you for your patience and trust. We can be reached through the regular communication channels for questions about the CLA process or any other subjects.

Farah van Keeken and Dino Brunst
VNC easyJet section board