Arbeidsinspectie op de werkvloer! VNC lobby zorgt voor doorbraak op Arbowet dossier

10 januari 2023

De VNC lobbyt in Den Haag en Brussel voor betere arbeidsomstandigheden voor cabinepersoneel. Dat blijkt hard nodig: door almaar krapper ingedeelde vliegtuigen gaan onze werkomstandigheden er op achteruit. Meer stoelen en minder galleyruimte leiden tot intensieve menshouderij en uiteindelijk tot onwerkbare situaties. De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) en Europese regelgeving zou ons bescherming moeten bieden maar dat blijkt niet in de praktijk. Om de verantwoordelijke instanties wakker te schudden, strijden we op diverse fronten keihard voor jullie belangen.

Wij stellen de politiek, ministeries en inspectiediensten al langer de vraag hoe het kan dat er geen wettelijke bepalingen zijn voor hoe een vliegtuig moet worden ingericht om het werkbaar te houden. Dit terwijl er wel normen zijn bij het vervoer van levende dieren? Hoe kan het dat er geen grenzen worden gesteld aan de bij wijze van spreken ‘intensieve menshouderij’ aan boord?
 
Gangpadkrabbetjes
Met de vervanging van de Boeing 747 en MD11 door onder meer de B777/ B787 en de Airbus (A330) zijn onze werkomstandigheden sterk verslechterd. Denk aan de krappe gangpaden waar je als een krabbetje (zijwaarts lopend) doorheen moet om voor ons en de passagiers ongewenst fysiek contact te voorkomen. Ook de take off and landing crewseats staan zo dicht op elkaar dat je met je knieën tegen elkaar aan zit. Daarnaast is het steeds toenemend aantal passagiersstoelen in combinatie met kleinere galleys (met gammele opstapjes om bij tweede posities van cateringmateriaal te komen) velen terecht een doorn in het oog. En wat te doen bij een medisch incident of andere calamiteit? Waar verzorg je een passagier die dringend medische zorg nodig heeft, of erger nog waar leg je een persoon neer als die moet worden gereanimeerd? En dan de (verplichte) rust van cabinepersoneel: de krappe OCR’s (bijnaam: familietombe) waar je nauwelijks in- of uitkomt zonder Arbo-onvriendelijke capriolen…Het gebrek aan fatsoenlijke ruimte aan boord bemoeilijkt niet alleen ons werk maar linkt bovendien aan de toegenomen agressie(incidenten) bij passagiers onderling maar ook richting het cabinepersoneel.

Arbeidsinspectie start onderzoek op de werkvloer
Deze zorgelijke situatie heeft de VNC herhaaldelijk aangekaart bij het Ministerie van Sociale Zaken en IL & T, waar de luchtvaart onder valt. Na lang volhouden en doorzetten, is het ons gelukt om via het Ministerie van Sociale Zaken mede met de arbeidsinspectie in gesprek te komen over de arbeidsomstandigheden (Arbowet). Nadat de arbeidsinspectie eerst zelf een onderzoek heeft ingesteld, gaan zij nu verder en komt er een inspectie op de werkvloer! Wij vinden dit een goede zaak en noodzakelijk omdat zelfregulering, door het uitblijven van fysieke inspecties, niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De VNC zal deze inspecteurs begeleiden en van de nodige praktische informatie voorzien.
Daarnaast houden we nauwlettend in het oog wat de vlootvernieuwing op Europa doet met de KLM, KLC, easyJet en Transavia collega’s en willen we de werksituatie toetsen bij verschillende maatschappijen.
 
Enquête voor cabineleden in de maak
Omdat het hele proces tot nu toe erg traag verliep, is de VNC reeds een tweede spoor gestart: het professioneel in kaart brengen van knelpunten en risico’s omtrent arbeidsomstandigheden aan boord. Dit doen we middels een onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek met de afdeling Aviation Applied Sciences van de Universiteit van Amsterdam. Om tot een gedegen uitslag te komen, hebben wij jullie input uit de praktijk nodig. Daarom wordt er een enquête opgezet en zodra die klaar is sturen wij deze aan jullie, inclusief toelichting. Naar verwachting wordt dat begin maart 2023.

Gebundelde krachten met EurECCA
De VNC is een van de grondleggers van EurECCA, de koepelorganisatie die puur en alleen opkomt voor de belangen van cabinepersoneel in Europa. Voor de oprichting van EurECCA was de VNC lid van ETF (European Transportworkers Federation) maar daar raakt de positie van cabinepersoneel steeds meer ondergesneeuwd. Zo wordt bij belangrijke besluitvorming en stemming in het Europese parlement ons belang terzijde geschoven omdat bij ETF belangen van andere beroepsgroepen uit de transportsector voor gaan. De VNC heeft  samen daarom met Europese categorale vakverenigingen (uitsluitend voor en door cabineleden) een eigen belangenorganisatie puur voor cabinepersoneel opgezet en met succes! EurECCA heeft toegang gekregen tot de ‘social dialogue’ in het Europees Parlement en wordt daar waar het gaat over de positie van cabinepersoneel gezien als het kenniscentrum. Arbeidsomstandigheden van cabinepersoneel binnen Europa is een van de speerpunten van EurECCA en samen met het gerenommeerde Karolinska Institutet – een van de grootste medische universiteiten in Europa – doen zij onderzoek hiernaar.

VNC staat voor jullie arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
Eigenlijk is voor de VNC het bewaken en verbeteren van jullie arbeidsvoorwaarden – in plaats van de arbeidsomstandigheden – het primaire domein. Omdat er echter grote zorgen zijn over het alsmaar verslechteren van de arbeidsomstandigheden, is op dit onderwerp ook het VNC lobbyteam actief. Naast het aan de bel trekken in Den Haag en Brussel ondersteunen we het werk van de medezeggenschapsorganen zoals de Groepscommissie en de Ondernemingsraad. Recent heeft de OR bijvoorbeeld de KLM directie afgeraden hun voorgenomen besluiten op de cabine inrichting van de Airbus 320 door te zetten. De krappe indeling aan boord is namelijk vragen om onwerkbare situaties. De zorgen die hierover leven bij de OR delen wij volledig en zijn recent ook besproken met alle bonden, waarbij de VNC bovenstaande heeft benoemd omdat wat ons betreft de maat vol is.

We staan met elkaar voor arbeidsomstandigheden die het mogelijk maken om in fulltime dienstverband gezond je pensioengerechtigde leeftijd te kunnen bereiken. VNC is samen sterk, voor en door jou!

VNC lobbyteam
Chris van Elswijk
Roberto Tunzi
Kees Porskamp
Ingrid Brama