Kom naar de Algemene Leden Vergadering van de VNC!

Op 24 juni aanstaande zal onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden gehouden in Hotel Steigenberger te Schiphol Oost. Onze leden zijn meer dan welkom om hierbij aanwezig te zijn, voor meer informatie verwijzen we graag naar ons artikel over dit onderwerp.

Inmiddels is de agenda voor die dag ook bekend en die voegen we voor de volledigheid toe:

1. Opening  
2. Mededelingen  
3. Goedkeuring verslag ALV d.d. 18 juni 2021
4. Presentatie cijfers VNC  
5. Financieel verslag afgelopen boekjaar, vaststelling jaarverslag 2021  
6. Begroting 2022 (bijgesteld) en begroting 2023
7. Verslag Kascommissie
8. Stemming agendapunt 4a en 4b
9. Samenstelling Kascommissie
10. Presentaties jaar 2021/22 VNC  
11. Vaststellen contributies en bijdragen:  
12. Reguliere contributies  geassocieerde leden en donateurs
13. Wijzigingen Statuten VNC
14. Rondvraag  
15. Sluiting  

 

 

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA