Afstudeeronderzoek werkomstandigheden cabinepersoneel

5 september 2023

Hallo, ik ben Pepi Comello, 23 jaar en student aan de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel ben ik mijn studie Aviation aan het afronden en loop ik stage bij de VNC. Mijn afstudeerproject draait om het onderzoeken van de werkomstandigheden van cabinepersoneel. Op korte termijn vraag ik jullie medewerking aan een door mij opgestelde enquête. Uiteindelijke doel is dat de conclusies en aanbevelingen bijdragen aan een gezondere en veiligere werkomgeving voor cabinepersoneel binnen de Nederlandse luchtvaartsector.

Met de komst van nieuwe generatie vliegtuigen voor verschillende vluchtafstanden, zijn er aanzienlijke veranderingen in de werkomstandigheden van cabinepersoneel. Denk aan bijvoorbeeld smallere gangpaden, meer passagiersstoelen, minder beschikbare werkruimte in onder meer galleys en de verminderde comfort en grootte van crew rust- en slaapgedeeltes. Met deze uitdagingen lijkt er mogelijk ook een tekort aan strikte wettelijke voorschriften, toezicht en handhaving door overheidsinstanties. Het is van groot belang dat dit grondig wordt onderzocht en aangepakt.

Wat is het doel?
Het hoofddoel van mijn onderzoek is het analyseren van de impact van cabine-ergonomie op de gezondheid en veiligheid van cabinepersoneel bij Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Specifiek richt ik me op het beoordelen  in hoeverre geregistreerde AOC-houders (Air Operator Certificate) in Nederland voldoen aan de eisen van de Arbowetgeving. Daarbij neem ik ook de gangpaden, galleys, crewstoelen, rustgedeeltes en OCR’s onder de loep om te zien of deze voldoen aan de voorgeschreven Arbowetgeving. Ik zal nauwkeurig eventuele verschillen identificeren tussen voorschriften in de luchtvaartindustrie en die van de Arbowetgeving. Hierbij houd ik rekening met mogelijke afwijkingen in voorschriften van OEM’s (Original Equipment Manufacturers) tussen verschillende landen, bijvoorbeeld tussen Boeing met de FAA en Airbus met EASA.

Hoe ga ik te werk?
Om dit onderzoek grondig uit te voeren, heb ik een gedetailleerd onderzoeksplan opgesteld. Dit plan omvat een gestructureerde aanpak, inclusief een literatuuronderzoek naar bestaande artikelen en onderzoeken over dit onderwerp. Verder heb ik interviews gehouden met meerdere leden van de VNC. Zij deelden hun persoonlijke ervaringen en inzichten over het werk in de cabine. De antwoorden en inzichten uit deze interviews heb ik verwerkt in een enquête, die een belangrijk onderdeel van mijn onderzoek zal vormen.

Op basis van de verzamelde gegevens en conclusies zal ik aanbevelingen opstellen ter verbetering van de huidige situatie. Het uiteindelijke doel is om mede via de VNC bij te dragen aan een gezondere en veiligere werkomgeving voor het cabinepersoneel binnen de Nederlandse luchtvaartsector.

Alvast bedankt!