• home
  • Actueel
  • Zorgvuldigheid boven snelheid in KLM Cao-proces

Zorgvuldigheid boven snelheid in KLM Cao-proces

19 feb. 2015

Gisteren kwamen KLM en de cabinebonden opnieuw bijeen om het cao-proces te vervolgen. Doel is nog altijd om te komen tot een evenwichtige balans van investeren door cabinepersoneel en het meedelen in de opbrengsten daarvan. Dit is een zeer ingewikkeld traject waarbij alle partijen elkaar 
Gisteren kwamen KLM en de cabinebonden opnieuw bijeen om het cao-proces te vervolgen. Doel is nog altijd om te komen tot een evenwichtige balans van investeren door cabinepersoneel en het meedelen in de opbrengsten daarvan. Dit is een zeer ingewikkeld traject waarbij alle partijen elkaar proberen te benaderen, maar waarbij de druk vanuit het bedrijf zeer groot blijft.

KLM ziet namelijk de zomerproductie op zich afkomen en de problemen van tekorten aan cabinepersoneel om die geplande productie waar te maken. De oorzaak hiervan ligt bij KLM zelf:  zij besloot eenzijdig - dus zonder enige afstemming met de cabinebonden - afgelopen november om geen cabinepersoneel meer aan te nemen. Daarmee liep KLM vooruit op de onderhandelingen waarin zij onze WRR factor wil verlagen om daarmee alvast een fikse productiviteitsverhoging bij cabinepersoneel door te drukken. De VNC vindt het afdwingen van een dergelijk grote verslechtering van onze arbeidsvoorwaarden onacceptabel, er moet een balans zijn in het investeren en de besteding die daaruit voortkomt. Deze discussie vindt nu plaats op de cao-tafel en daar hoort die ook.

Kleine lettertjes
In dat lopende cao-proces kwam KLM gisteren met een tweetrapsraket. Zij wenst eerst afspraken te maken over de korte termijn en wil daarna voor de langere termijn een aantal onderwerpen in alle breedte bespreken. Er staan echter letterlijk ook veel zogeheten 'kleine lettertjes' in die plannen en vooral die verdienen een zeer serieuze blik van onze kant. De ervaring leert dat daar vaak de addertjes onder het gras schuilen en we moeten dus de tijd nemen om het voorstel uiterst zorgvuldig te bestuderen.

De VNC zit constructief in dit overleg maar wil uiteraard scherp blijven op de grote (arbeidsvoorwaardelijke) zaken die voor ons allemaal belangrijk zijn. KLM dient immers niet alleen het bedrijf, maar ook het cabinekorps gezond te houden.

Op 4 maart is de eerstvolgende cao-dag gepland, deze begint met een zogeheten multi-tafel. Dat betekent dat alle domeinen (cabine; cockpit en grond) met KLM aan tafel zitten. Daarna zal er waarschijnlijk bilateraal verder worden onderhandeld (KLM een op een per domein). Zodra er nieuws is over het cabinedomein horen jullie van ons.

KLM Sectiebestuur   

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA