WRR bericht KLM maakt veel reacties los

25 feb. 2015

Naar aanleiding van de door KLM voorgestelde ICA WRR aanpassingen ontvangt de VNC veel (teleurgestelde en verontwaardigde) reacties op dit KLM bericht. Allereerst benadrukken we dat KLM en de cabinebonden nog volop in cao-onderhandeling zijn en dit is wat KLM wenst en niet perse wat er
Naar aanleiding van de door KLM voorgestelde ICA WRR aanpassingen ontvangt de VNC veel (teleurgestelde en verontwaardigde) reacties op dit KLM bericht. Allereerst benadrukken we dat KLM en de cabinebonden nog volop in cao-onderhandeling zijn en dit is wat KLM wenst en niet perse wat er gaat gebeuren.


Vele van jullie vragen zich ook af of de voorgespiegelde effecten op de aanpassing van de A-Factor kloppen.

Lees de kleine lettertjes
Laten we voorop stellen dat we vooral de kleine lettertjes in het bericht niet over het hoofd moeten zien. KLM gaat in hun bericht uit van 'standaardschema's en gemiddelden'. Hierdoor lijkt het verlies aan RV-dagen minder dan het in de praktijk met A-Factor 1,5 kan voorkomen. Bepaalde schema's - zoals jumpers en 1 x 53 reizen - staan niet in hun rekenvoorbeeld. Ook mogelijke netwerk/dienstregeling/typewijzigingen zijn buiten beschouwing gelaten. Om nog maar niet te spreken over eventueel versneld of kortere routes vliegen. Dit alles kan echter wel degelijk van invloed zijn op het voorbeeld dat KLM geeft. Al met al ontstaat hierdoor een beeld dat het aanpassen van de A-factor van 1,6 naar 1,5 zou neerkomen op zo'n dagen 4 tot 6 RV-dagen minder per jaar.

Volgens de VNC zijn de voorgespiegelde effecten door KLM te rooskleurig voorgespiegeld en spelen de kleine lettertjes die zaken buiten beschouwing laten zeker mee. Ook telt mee of je veel vliegt op bepaalde schema's waar veel dagen vanaf gaan (bijvoorbeeld Kuala Lumpur, maar ook bestemmingen op Afrika, Midden- en Zuid Amerika en het Verre Oosten). In zo'n geval kan het aantal RV-dagen per jaar voor een full timer die ICA only vliegt ook zomaar teruglopen met maar liefst 20 dagen.

Als deeltijder lever je naar percentage in maar per saldo komt dat in de verhouding op hetzelfde neer. De afspraak tussen KLM en de cabinebonden over de berekening van reiscycli is altijd gebaseerd op een 100% dienstverband.  

 

 

Sommetje A-Factor
Omdat de WRR en de daarbij behorende rekenformules/factoren geen gemakkelijke kost is, proberen we jullie met een andere kijk meer inzicht te verschaffen. Van de 365 dagen per jaar houd je na aftrek van JV ongeveer 320 dagen over. Daarin passen bijvoorbeeld 32 cycli van 4/6 in. Met de verlaagde A-Factor van 1,5 trek je een dag RV per cycli af en kom je op jaarbasis op 32 dagen, daarbovenop kun je in diezelfde 32 dagen ook nog eens 3 cycli extra draaien. Nu hebben we niet allemaal 4/6 cycli, dus raken we ook niet 32 dagen kwijt, maar kan het wel in de buurt van de 20 dagen komen als je alleen ICA vliegt. Daar zit dan ook de vertaalslag naar de 4% productiviteitsverhoging in, want het scheelt zo'n 250 FTE'ers aan mankracht op jaarbasis.
Diverse leden hebben hun eigen CEMAS staten (de chronologische overzichten) van het afgelopen jaar erbij gepakt en hun berekening er op losgelaten. Tot nu toe komt niemand van hen tot slechts 4 tot 6 dagen minder RV... Wil je voor jezelf een idee hebben wat de mogelijke gevolgen zijn, pak dan jouw CEMAS staten erbij en het KLM bericht. Op die manier kan je zelf berekenen wat een verlaagde A-Factor voor jouw persoonlijk zou betekenen.

Voor de muziek uitlopen
Zoals al eerder aangegeven: de VNC en andere cabinebonden zijn nog altijd in overleg met KLM en is er dus nog niets afgesproken over hetgeen KLM publiceert. Normaal gesproken ga je dan ook productie plannen op basis van feiten en niet op willekeurige aannames voor de toekomst. Het bedrijf loopt blijkbaar liever op de muziek vooruit met de aannamestop van cabinepersoneel en wil met de verlaging van de A-Factor de zomerproductie zonder nieuwe collega's toch gaan waarmaken. De VNC vindt dat behalve zeer eigenaardig en dwingend ook bezwaarlijk. Het punt is dat in ons salaris - in tegenstelling tot andere cao's - geen onregelmatigheidstoeslagen zitten. Ons werk bevat echter wel alle componenten uit onregelmatig werk: overuren, tijdsverschillen en nachtdiensten. Deze zaken en het langer werken dan een standaard dag van acht uur worden bij cabinepersoneel verrekend en gecompenseerd in onze WRR. Zou je een gedeelte van dit verlof inleveren, dan leveren we daarmee ook een gedeelte van ons salaris in terwijl KLM ons ook nog het liefst op de 0-lijn wil houden.

Op 4 maart wordt het cao overleg weer hervat en houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

KLM bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA