Wij zoeken een lid voor de VNC Kascommissie

6 mrt. 2019
De kascommissie van de VNC is een onafhankelijke commissie die jaarlijks onze jaarrekening en financiële situatie controleert en beoordeelt. Ben jij thuis in financiële aangelegenheden, ben je lid, heb je interesse of wil je eerst meer informatie? Bel 020 5020480 of mail de VNC secretariaat@vnconline.nl.

Op basis van de financiële administratie over het voorbije boekjaar stelt het accountancy kantoor Londen & van Holland de VNC jaarrekening op.

Cijfers en letters
De Kascommissie - bestaande uit 3 leden - krijgt vervolgens inzage in de jaarrekening voor een helder en volledig beeld van de financiële positie van onze vereniging. Vervolgens geeft deze commissie advies over eventuele vervolgstappen en brengt verslag uit van haar bevindingen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Hierover wordt ook naar de achterban gecommuniceerd.

Tijdige opvolging
Kascommissieleden zijn cabineleden bij één van de maatschappijen die door de VNC worden vertegenwoordigd (easyJet, KLM, KLC, transavia). De huidige 3 leden zullen zich te zijner tijd - weliswaar met tussenposes - niet meer herkiesbaar stellen en voor behoud en continuïteit van kennis is het belangrijk dat er tijdig opvolgers zijn. Daarom zijn wij nu op zoek naar een plaatsvervangend lid: iemand die alvast ingewerkt wordt om later volledig in de Kascommissie te kunnen meedraaien.

Voor vragen of meer informatie kun je uiteraard bij ons terecht, dus aarzel niet en laat wat van je horen als dit je aanspreekt.

VNC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA