• home
  • Actueel
  • Wetenswaardigheden salarisoverzichten KLM cabinepersoneel

Wetenswaardigheden salarisoverzichten KLM cabinepersoneel

13 feb. 2020
In de cao voor KLM cabinepersoneel 2019-2022 hebben we met de werkgever onder andere salarisverhogingen en de winstdelingsregeling (WDR) afgesproken. Dit is omschreven in het hoofdstuk ‘besteedbaar inkomen’. Binnenkort zie je daar de eerste resultaten van op je salarisoverzicht.

Door de Nederlandse belastinghervormingen gaan onder meer de tarieven voor de inkomstenbelasting omlaag en krijgen huiseigenaren minder hypotheekrenteaftrek.

Hoger netto salaris door lagere belasting
In de meeste gevallen krijgen belastingplichtigen dus te maken met lagere belastingtarieven. Dit merk je sinds januari 2020 concreet aan een iets hoger netto salaris, hoe veel meer verschilt natuurlijk per persoon maar gemiddeld gaat het om enkele tientallen euro’s.

Februari 2020: 2% salarisverhoging
Vanaf het salaris van februari 2020 wordt de 2% - de eerste stap van de structurele salarisverhoging uit de cao 2019-2022 - uitbetaald (met terugwerkende kracht per 1 september 2019). Niet alleen het salaris (inclusief promotieschalen) gaat 2% omhoog, dit geldt ook voor bedragen en vergoedingen als de bijdrage voor het crewvervoer; de leeftijdstoeslag; de cursustoelage aspirant cabinepersoneel en de tegemoetkoming studiekosten.

Februari 2020: eenmalige compensatie NG
In februari ontvang je als fulltimer de éénmalige compensatie van 375,- euro bruto voor de nevenopdracht gratis (NG) over de periode van 1 juni t/m 31 december 2019. Deeltijders krijgen dit bedrag pro rata van hun tewerkstellingspercentage.

Februari 2020: eigen bijdrage parkeerkaart vervalt
In februari vervalt de eigen bijdrage voor de kosten van je parkeerkaart van P5, P30 of P40. Bij collega’s die geen gebruik maken van een parkeerkaart wordt de vervoersvergoeding met een bedrag gelijk aan de vervallen eigen bijdrage verhoogd.

April 2020: WDR over 2019
De winstuitkering die je met het salaris van april 2020 ontvangt gaat over de gemaakte winst in het boekjaar van 2019. We begrijpen dat iedereen graag wil weten hoe hoog de winstdeling precies uitvalt: dat zal KLM zelf bekend maken rond de presentatie van de jaarcijfers eind februari.

Mei 2020: vakantie-uitkering
In mei ontvang je de vakantie-uitkering. Werknemers in actieve dienst, ontvangen een vakantie uitkering van 8% over het in de periode 1 juni van het voorafgaande kalenderjaar tot en met 31 mei van het lopende kalenderjaar ontvangen salaris of ziekengeld/uitkering.

Juni juli 2020: DI-budget over 2020
Alleen in 2020 zal de uitvraag voor het aanwenden van je DI-budget van 1,93% pas rond juni/ juli zijn. Reden is dat de systemen op de nieuwe regeling moeten worden aangepast zodat alles goed werkt. Je krijgt vervolgens zes weken de tijd om een keuze te maken: uitbetaling bij je salaris of besteden aan opleiding/ontwikkeling of kopen van vrije dagen of een combinatie van laatstgenoemde twee. Direct na die keuzeperiode van zes weken na juni/juli wordt dit toegekend.

Augustus 2020: 2,5% salarisverhoging
Vanaf het salaris van augustus 2020 wordt de 2,5% - de tweede stap van de structurele salarisverhoging uit de cao 2019-2022 - uitbetaald. Niet alleen het salaris (inclusief promotieschalen) gaat 2,5% omhoog, dit geldt ook voor bedragen en vergoedingen als de bijdrage voor het crewvervoer; de leeftijdstoeslag; de cursustoelage aspirant cabinepersoneel en de tegemoetkoming studiekosten.

December 2020: eindejaarsuitkering
In december ontvang je jouw eindejaarsuitkering: 8,33% van 12 maal het op 31 december geldende salaris of ziekengeld.

Tenslotte wordt vanaf augustus 2021 de 2,5% - de derde en laatste stap van de structurele loonsverhoging uit de cao 2019-2022 - uitbetaald.

KLM sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA