• home
  • Actueel
  • Welkom op de VNC ledenvergadering van 27 juni!

Welkom op de VNC ledenvergadering van 27 juni!

31 mei 2018
Op woensdag 27 juni is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNC. Wil je volledig worden bijgepraat over het reilen en zeilen van jouw VNC? Kom dan naar Wings op Schiphol Oost (oude verkeerstoren) Stationsplein ZW 602, we starten om 14.00 uur op de eerste verdieping.
 
Aanmelden graag middels een mail aan secretariaat@vnconline.nl.
 
Naast het uitwisselen van interessante informatie kun je bijpraten met de bestuursleden en andere leden: allemaal collega's van easyJet; KLC; KLM; transavia en TUI Fly.
 
Bij deze de agenda van de ALV:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring verslag ALV d.d. 21 juni 2017
4. Presentaties jaar 2017 VNC
5. Presentatie cijfers VNC
a. Financieel verslag afgelopen boekjaar, vaststelling jaarverslag 2017
b. Begroting 2018 (bijgesteld) en begroting 2019
6. Verslag Kascommissie (lees hier het verslag)
7. Samenstelling Kascommissie
8. Stemming agendapunt 5
9. Vaststellen contributies en bijdragen:
a. Reguliere contributies
b. Geassocieerde leden en donateurs
10. Memo Opheffing sectie TUI Fly
11. Memo Statutenwijziging artikel 5.4.5
12. Memo Reglement van Orde wijziging Bijlage 2, artikel 4
13. Rondvraag
14. Sluiting
 
Toelichting op de agenda
Als je je hebt aangemeld via een mail aan secretariaat@vnconline.nl worden vervolgens alle stukken naar je e-mail adres gestuurd. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de ALV bij te wonen dan kun je de stukken wel bij het secretariaat opvragen.
Ad 4. De voorzitter en de sectievoorzitters verzorgen een presentatie bij dit agendapunt.
Ad 5. De penningmeester verzorgt een presentatie bij dit agendapunt. De cijfers zijn tijdens de vergadering ter inzage.
Ad 6. Via de VNC mediamix zal verslag worden gedaan aan de leden.
Ad 8, 10, 11 en 12. Bij deze agendapunten vindt een schriftelijke stemming plaats.
Ad 9. Het algemeen bestuur houdt de contributies op het niveau van 2017.
 
Borrel ter afsluiting
De ALV wordt rond 16.30 uur afgesloten met een borrel. Je bent hiervoor eveneens van harte uitgenodigd! Graag even aanmelden voor de ALV via een mail aan secretariaat@vnconline.nl.
 
VNC bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA