Welkom op de VNC Algemene Ledenvergadering!

30 mei 2019
Zoals eerder gecommuniceerd: aanstaande woensdag 5 juni is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNC. Wil je volledig worden bijgepraat over jouw VNC? Kom dan naar het Steigenberger Airport Hotel, Stationsplein Zuid West 951, Schiphol oost. We starten om 14.00 uur! Bijgaand vind je de agenda.

Aanmelden kan nog tot woensdagochtend 5 juni 10.00 uur, graag middels een mail aan secretariaat@vnconline.nl.

Naast het uitwisselen van interessante informatie kun je bijpraten met de bestuursleden en andere leden: allemaal collega's van easyJet; KLC; KLM en transavia.

Bij deze de agenda van de ALV:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring verslag ALV d.d. 27 juni 2018
4. Presentaties jaar 2018 VNC
5. Presentatie cijfers VNC
    a. Financieel verslag afgelopen boekjaar, vaststelling         jaarverslag 2018
    b. Begroting2019 (bijgesteld) en begroting 2020  
6. Verslag Kascommissie
7. Samenstelling Kascommissie
8. Stemming agendapunt 5
9. Vaststellen contributies en bijdragen:
    a. Reguliere contributies
    b. Geassocieerde leden en donateurs
10. Rondvraag
11.  Sluiting

Toelichting op de agenda
Als je je hebt aangemeld via secretariaat@vnconline.nl worden de stukken naar je e-mail adres gestuurd. Ook als je niet komt, zijn de stukken voor leden bij het secretariaat opvraagbaar.
Ad 4. De voorzitter en de sectievoorzitters zullen een presentatie verzorgen bij dit agendapunt.
Ad 5. De penningmeester zal een presentatie verzorgen bij dit agendapunt. De cijfers liggen ter inzage tijdens de vergadering.
Ad 6. Via de VNC website, middels een nieuwsbericht en in een komend VNC magazine zal het verslag verspreid en toegelicht worden.
Ad 9. Het algemeen bestuur houdt de contributies op het niveau van 2018.

Borrel ter afsluiting
De ALV wordt rond 16.30 uur afgesloten met een borrel.

We hopen je te zien,

VNC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA