• home
  • Actueel
  • Welkom bij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

Welkom bij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

12 mei 2022
In navolging op de ‘save the date’ voor vrijdag 24 juni hierbij het aanmeldformulier voor onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Inschrijven kan tot 9 juni, vervolgens sturen we tijdig voor de vergadering de benodigde vergaderstukken toe.

Die stukken bevatten onder meer de agenda, de notulen van de vorige ALV en het financieel jaarverslag.
Wat: Algemene Leden Vergadering (ALV)
Wanneer: Vrijdag 24 juni van 10.00 - 17.00 uur > met lunch en afsluitend een borrel
Waar: Steigenberger hotel te Schiphol Oost
Wie: VNC leden
Inschrijven: Voor 9 juni via dit aanmeldformulier

Positie & doelstellingen
De VNC organiseert ieder jaar een algemene vergadering voor alle leden uit al haar secties: easyJet, KLC, KLM en Transavia. We praten jullie dan bij over onze positie & doelstellingen en wat er speelt op gebied van Cao’s tot andere arbeidsvoorwaardelijke zaken. Uiteraard is er ruimte voor vragen en het uitwisselen van informatie met het bestuur en andere leden. Tevens brengt het Algemeen Bestuur financieel verslag uit over het afgelopen boekjaar. De balans en resultatenrekening alsmede een begroting voor het volgende boekjaar worden aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Actualisatie statuten
Een van de agendapunten is de actualisatie van de statuten en het Reglement van Orde. Door onder andere wetswijzigingen zijn sommige delen van de huidige statuten toe aan een (juridische) update. Ook hebben we ervaren dat er een moderniseringsslag nodig is om vergaderingen/stemmingen tijdens coronamaatregelen goed te kunnen organiseren. Ter informatie en voorbereiding is er afgelopen december een speciale online leden infosessie geweest waarbij voorlopige uitkomsten zijn gedeeld. In de ALV zullen deze voorgenomen aanpassingen ter stemming aan de leden worden voorgelegd.

Vergaderstukken
De geactualiseerde statuten kun je opvragen met een mailverzoek aan secretariaat@vnconline.nl. Mocht je na bestudering ervan mogelijk amendementen willen indienen, dan dien je dat schriftelijk te doen voor 27 mei aanstaande. Ook dit kan middels een mail aan het secretariaat. Voor verdere info en voorwaarden betreffende het voorstellen van amenderingen verwijzen we je naar de huidige statuten. In de ALV is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.
Voor alle helderheid: ook als je niet bij de ALV aanwezig kunt zijn, is het mogelijk om de geactualiseerde versie van de statuten op te vragen.

Wij kijken er naar uit jullie te zien/spreken!

VNC bestuurders

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA