• home
  • Actueel
  • Wederom verschil van inzicht tussen VNC en KLC over salariëring Cabin Supervisor

Wederom verschil van inzicht tussen VNC en KLC over salariëring Cabin Supervisor

16 mrt. 2022
Dinsdag 15 maart is het KLC Sectiebestuur van de VNC weer om de tafel gegaan met KLC over de salariëring van de Cabin Supervisor. Ondanks het feit dat KLC wel bereid is meer financiële waardering te geven, vindt de VNC dat dit niet in de juiste vorm wordt gedaan.

Dagvergoeding of structurele loonsverhoging
KLC is bereid een dagvergoeding te betalen ter compensatie van de verrichtte check- en buddyvluchten. De VNC is echter van mening dat - mede omdat het uitvoeren van buddy- en checkvluchten onderdeel is geworden van de functie - deze vergoeding structureel meegenomen moet worden in het salaris. Het gaat hier tenslotte niet om een nevenfunctie maar om de invulling van de functie van Cabin Supervisor. De beloning dient dan ook niet incidenteel (op basis van een dagvergoeding), maar structureel uitgekeerd te worden.

Vervolg
De conclusie van dit overleg moet zijn dat onze standpunten over de salarisopbouw wederom uiteen liggen. Daarmee is het overleg gisteren geëindigd en onze vervolgstap is nu om onze leden te gaan raadplegen over dit onderwerp. We hebben daarom zowel deze als volgende week meerdere infosessies gepland, die specifiek gericht zijn op de salariëring van de Cabin Supervisor. We willen graag met jullie in gesprek over de verschillende standpunten en de inhoud van de voorstellen die door de VNC en KLC zijn gedaan.

Infosessies
Geef je daarom op voor een van de infosessies via deze link. Het is voor ons van belang dat we van jullie horen, dus meld je vooral aan. De inhoud van deze infosessies gaat specifiek over de salariëring van Cabin Supervisor, maar ook als je CA1 of CA2 bent, ben je uiteraard welkom. Daarnaast organiseren we ook nog een aantal reguliere infosessies, ook hiervoor kun je je opgegeven via bovenstaande link.

Voor eventuele vragen naar aanleiding van dit bericht kun je mailen naar sectiebestuur.klc@vnconline.nl of bellen met 020-5020480.

Cas Voskuyl & Luc van der Eijk
KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA