• home
  • Actueel
  • Wederom forse drukte verwacht dit weekend op Schiphol – VNC steekt een hart onder de riem

Wederom forse drukte verwacht dit weekend op Schiphol – VNC steekt een hart onder de riem

29 apr. 2022
De drukte van de meivakantie is nog niet voorbij: dit weekend wordt er opnieuw een grote toestroom naar Schiphol verwacht. Een aantal maatschappijen heeft gehoor gegeven aan de oproep van de luchthaven om vluchten te schrappen om de passagiersstromen beter te kunnen managen. Schiphol kampt met een personeelstekort, wat voor lange wachtrijen voor de douane en security zorgt.

Van leden uit alle vier onze secties krijgen we signalen dat er zorgen zijn om de toegenomen drukte. Met de chaotische taferelen van afgelopen week nog vers in het geheugen houdt men het hart vast voor wederom een weekend vol vertragingen, verstoringen in het rooster, lange wachttijden en boosheid en frustratie bij passagiers.
De VNC is zich terdege bewust van de druk die dit ook bij crew legt en doet er alles aan om knelpunten te helpen oplossen en vragen te beantwoorden. Wij zijn in gesprek met de verschillende werkgevers over dit onderwerp, ook om herhaling in de komende drukke zomerperiode te voorkomen.
Daarnaast wordt de operatie van de verschillende secties nauwlettend door ons in de gaten gehouden voor wat betreft overschrijding van de cao. Bij sterke verstoringen maken we in samenspraak met de betreffende werkgever een afweging om de vlucht toch door te laten gaan om de operatie en roosters zoveel mogelijk in tact te houden. Daarbij worden afspraken gemaakt over eventuele compensatie.

De VNC wenst iedereen die de komende dagen moet vliegen veel sterkte en weinig verstoringen. Mochten er vragen of zorgen zijn, weet ons te vinden, we staan voor jullie klaar!

Sectiebesturen Transavia, easyJet, KLC en KLM

English version:

Again, heavy crowds expected at Schiphol this weekend - VNC brings you some moral supportThe busy May holidays are not over yet: a large influx to Schiphol is expected again this weekend. A number of airlines have responded to the airport's call to cancel flights in order to better manage passenger flows. Schiphol is struggling with a staff shortage, which causes long queues for customs and security.

We are receiving signals from members from all four of our sections that there are concerns about the expected situation. With the chaotic scenes of last week still fresh in mind, people are concerned for another weekend full of delays, disruptions in schedules, long waiting times and anger and frustration among passengers.
The VNC is well aware of the pressure this puts on crew and does everything it can to help solve acute problems and answer questions. We are in contact with the employers about this subject, also to prevent a repetition of events in the coming busy summer period.
In addition, we closely monitor the operation of the various sections with regard to violations of the collective labor agreement. In the event of severe disruptions, we will consider, in consultation with the employer concerned, whether to continue the flight in order to keep the operation and rosters as intact as possible. A possible compensation will be considered in such cases.

The VNC wishes everyone who has to fly in the coming days a lot of strength and as few disruptions as possible. If you have any questions or concerns, know where to find us, we are here for you!

Section boards Transavia, easyJet, KLC and KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA