• home
  • Actueel
  • Waarschijnlijk extra ruimte voor detachering naar Transavia, inschrijving nu al mogelijk

Waarschijnlijk extra ruimte voor detachering naar Transavia, inschrijving nu al mogelijk

10 mei 2021
Transavia heeft aangegeven de productie in het komende zomerseizoen waarschijnlijk wederom naar boven te kunnen bijstellen. Hierdoor zou er ruimte ontstaan voor detachering van 55 extra KLM CA’s en (A)P’s naar de functie van CA 1 bij Transavia, bovenop de ongeveer 130 FTE uit de twee eerdere uitvragen. Transavia verwacht hier in de tweede week van mei uitsluitsel over te kunnen geven.
Om snel te kunnen reageren op een verhoogde productie heeft KLM de inschrijving voor deze extra detachering alvast open gezet en kunnen geïnteresseerde collega’s zich nu al aanmelden.

Detachering van KLM cabinepersoneel naar de groene dochtermaatschappij is voor meerdere partijen gunstig. Voor de KLM-groep betekent het dat er geen externe (seizoens)krachten aangetrokken hoeven worden, wat de personeelskosten aanzienlijk omlaag brengt. Voor de gedetacheerde KLM-collega’s biedt het in elk geval baanzekerheid tot aan het einde van de detachering op 1 november. Pas dan zal fase 2 uit het Sociaal Plan voor hen in werking treden. Gezien de voorlopig heel voorzichtig verbeterde productieontwikkelingen zou dit een belangrijke overbrugging voor een aanzienlijk aantal cabinecollega’s kunnen betekenen, tot de markt zich hopelijk verder herstelt en de boventalligheid mogelijk naar beneden bijgesteld kan worden.    

Afspraken rondom HV-detachering
Er zijn een aantal afspraken gemaakt tussen KLM, Transavia en de cabinebonden rondom detachering. Zo krijgt men standaard Schiphol als standplaats toegewezen, tenzij er een voorkeur is voor Eindhoven of Rotterdam. Bij vrijwillige aanmelding is de standplaats-keuze gegarandeerd.
Mochten er onvoldoende vrijwillige aanmeldingen zijn voor detachering dan zal KLM overgaan tot aanwijzing, waarbij de minst seniore CA’s als eerste zullen worden benaderd. Collega’s die worden aangewezen voor detachering zullen altijd standplaats Schiphol toegewezen krijgen, niemand hoeft gedwongen naar Rotterdam of Eindhoven.
Ben je – al dan niet vrijwillig – eenmaal gedetacheerd geweest bij Transavia of KLC, dan kan je niet (nogmaals) aangewezen worden voor een toekomstige detachering.
Deze afspraken gelden voor de looptijd van het huidige Sociaal Plan, dat onderdeel is van Adviesaanvraag 2.

KLC detachering
Zoals jullie weten zijn er op dit moment een flink aantal KLM collega’s gedetacheerd bij KLC. Een groep voor drie jaar en een groep voor 1 jaar. In oktober lopen de detacheringscontracten voor 1 jaar af en zullen deze mogelijk -afhankelijk van de verwachte productie- opnieuw worden ingevuld met KLM collega’s. Afhankelijk van de animo daarvoor zal KLM ook voor deze detacheringen, die in eerste instantie op vrijwillige basis zullen gaan, mensen mogelijk moeten aanwijzen.

De cabinebonden hebben onder deze voorwaarden akkoord gegeven op dit scenario omdat we in het kader van werkgelegenheid de noodzaak zien om zoveel mogelijk gebruik te maken van detacheringsmogelijkheden. We begrijpen dat het aanwijzen voor detachering collega’s kan overvallen maar zien het als verplichting om maximaal behoud van werkgelegenheid veilig te stellen.

KLM sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA