Vuist tegen vergunning Norwegian

25 nov. 2014

Vandaag is er in het Europees Parlement overleg over een heet hangijzer in de luchtvaart: het al dan niet geven van een foreign air carrier permit voor Norwegian Air International (NAI). Deze zeer belangrijke kwestie behelst in feite het eventueel nog meer vrij baan geven aan oneerlijke
Vandaag is er in het Europees Parlement overleg over een heet hangijzer in de luchtvaart: het al dan niet geven van een foreign air carrier permit voor Norwegian Air International (NAI). Deze zeer belangrijke kwestie behelst in feite het eventueel nog meer vrij baan geven aan oneerlijke concurrentie in de luchtvaart!

De VNC maakt samen met andere grote Europese cabine- en vliegersbonden én luchtvaartmaatschappijen een vuist tegen het toekennen van foreign air carrier permitvoor Norwegian.

 

Tegendruk op oneerlijke concurrentie 
Onderdeel van het vechten tegen deze oneerlijke concurrentie is het beïnvloeden van het Europees parlement in Brussel/Straatsburg. Daarom is deze petitie uitgegaan naar de nieuwe Eurocommissarissen van Transport en werkgelegenheid en Sociale Zaken. De petitie is getekend door de grootste cabine- en vliegersbonden van Nederland (VNC en VNV), Frankrijk en Duitsland en door de CEO's van KLM, Air France en Lufthansa. Deze drie landen verzetten zich het sterkst tegen de laconieke houding van de Europese Commissie omtrent de oneerlijke concurrentie vanuit Norwegian. VNC heeft deze petitie namens haar leden getekend.

De Verenigde Staten zet ook maximale druk op het weigeren van zo'n permit maar ons eigen Europa ziet blijkbaar de gevaren niet en zet zich zelfs in voor een toekenning. Wat het nog tegenstrijdiger maakt is dat  Noorwegen géén onderdeel uitmaakt van de Europese Unie. Het Europese Parlement heeft Norwegian echter geen strobreed in de weg gelegd in haar pogingen om via Ierland de concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen Europa aan te gaan.

Wat vormt de bedreiging?
Om gebruik te kunnen maken van het Open Skies verdrag tussen Europa en de Verenigde Staten heeft Norwegian Air International (NAI) zich geregistreerd in Ierland. Niet dat men ooit vanuit of naar  Ierland gaat vliegen; het is een oneigenlijke constructie. Hetzelfde geldt voor de manier waarop NAI haar personeel aanneemt. Ze hebben crew bases geopend in Thailand en huren daar cockpit- en cabinepersoneel in op tijdelijke basis. Ook Finnair is cabinepersoneel aan het ontslaan om nieuw personeel via bases in Hongkong en Singapore en op tijdelijke basis via uitzendbureaus aan te nemen. Dit is oneerlijke concurrentie op het randje van de wet en Europa doet hier niets tegen!Europees parlement beïnvloeden 
HetUnited States Department of Transportation (USDOT) heeft daarentegen wél een sterk signaal gegeven dat zij deze creatieve, oneigenlijke constructie niet waarderen. Eerder wees DOT het verzoek van Norwegian dan ook af maar nu moet ook de EU zich beraden over een standpunt. Een beslissing over het definitief toe- of afwijzen zal later worden genomen maar de VNC en andere ondertekenaars van de petitie willen hiermee invloed blijven uitoefenen op die beslissing.

De voorzitter van de Association of Flight Attendants (AFA), de overkoepelende organisatie van cabinepersoneel in de Verenigde Staten, vat het duidelijk samen: 'We simply cannot support foreign carriers who dodge laws and regulations and create a global race to the bottom'. Daar luistert men in Amerika wel naar en dat willen we in Europa voor elkaar zien te krijgen.

VNC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA