• home
  • Actueel
  • Vragen aan het transavia sectiebestuur over Taxi positioning, Standby en rust in het weekend

Vragen aan het transavia sectiebestuur over Taxi positioning, Standby en rust in het weekend

14 aug. 2018
De VNC heeft gemerkt dat er wat onduidelijkheden zijn over een aantal onderwerpen en krijgt hier regelmatig vragen over. Wij willen er graag een drietal onderwerpen uitlichten.

Taxi/vlucht positioning achteraf, na de vlucht
Er doen verhalen de ronde dat een taxi achteraf niet mee zou tellen voor de duty en dat dat in privé-tijd gebeurt.
Taxi achteraf telt wel degelijk mee als diensttijd. Hierover wordt ook de rust na de vlucht berekend.
Je kunt bijvoorbeeld een vlucht hebben; Amsterdam – Las Palmas – Groningen taxi naar Amsterdam. De maximale duty mag 16.15 uur bedragen.  

Standby’s
  • De begintijd van de eerste standby en de eindtijd van de laatste standby mogen niet worden aangepast.
  • Tenminste 8 uur voorafgaand aan de eerst gepubliceerde standby, maar uiterlijk vóór 21.00 uur LT, worden de standby’s definitief vastgesteld of omgezet in één of meerdere vluchtopdrachten.
  • Wanneer je een dag van tevoren een oproep uit standby krijgt, kun je op z’n vroegst aanmelden op de begintijd van de standby en uiterlijk een uur na eindtijd van de standby. Bijv. standby 10 – 18 uur, crew kan vanaf 10 uur aanmelden maar maximaal om 19.00 uur aanmelden wanneer het aan het einde van de standby is.
  • Een oproep uit standby vooraf, kan tot 10 uur voor aanvang van de standby plaatsvinden.
  • Bij oproep op de dag zelf, kan je op zijn vroegst een uur na begintijd standby aanmelden en uiterlijk op de eindtijd van de standby, dit is FTL zo geregeld.

Rust in weekend/deeltijd
Voor een ieder die 100% vliegt mag er 11 uur rust in het weekend vallen.
Wanneer je 75% in de week vliegt is dat 8.15 uur, bij 50% is dat 5.30 uur.
Vlieg je 75% of 50% in de maand, mag er 11 uur rust in de deeltijd/weekend vallen.

Kom je door vertraging later terug dan dat kan in jouw contractvorm, dan krijg je de compensatie over 7 weken en niet direct.
Hieronder volgen ter verduidelijking een paar passages uit onze cao:

Wanneer word ik van mijn eerst volgende vlucht gehaald?
5.1.e. In een blok van vrije tijd mag maximaal 11 uur rust,(OF 8.15 bij 75/5.30 bij 50) voortvloeiende uit punt 4.1.b en/of rotatie inhaalrust, voortvloeiende uit punt 4.3.b vallen.

5.2 Aantasting vanwege vertragingen
a. Indien er door vertraging meer rust valt in een blok van vrije tijd dan bepaald is in punt 5.1.e wordt het meerdere beschouwd als aangetaste tijd.

d. Indien als gevolg van een vertraging in de uitvoering de aangetaste tijd meer is dan 8 uur zal de hieruit voortvloeiende compensatietijd direct aansluitend aan het aangetaste blok vrije tijd worden gegeven. De opdracht, waarvan de aanmeldingstijd vóór het einde van de compensatietijd ligt, komt te vervallen. Hierdoor kan aansluittijd ontstaan tot de volgende opdracht, welke niet mag worden aangewend voor nieuwe opdrachten.

Voorbeeld voor bijvoorbeeld 50%
Deze regels gecombineerd geeft dat het totaal aantal uren welke in vrije tijd 05 uur 30 vermeerderd met 8 uur bedraagt. Dit betekend dat na 13 uur 30 in vrije tijd regel 5.2.d actief wordt. (NB: Dit is, in de uitvoering, bij een “korte” vlucht waar de rust 12 uur is. Bij een langere duty is de rust minimaal 12 uur, mits de lengte van de duty langer is, dan is de rust net zo lang als voorgaande duty. )

Al deze punten zijn gebaseerd op de huidige CAO/WRR.

Mocht je vragen/onduidelijkheden hebben bij bovenstaande onderwerpen of een ander onderwerp hebben dat voor jou onduidelijk is en je beter uitgelegd wil hebben, kun je altijd contact opnemen met de VNC via: sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA