Voorwaarden bij KLM akkoord zomerproductie

9 apr. 2015

In het KLM cao-overleg kwam gisteren de VNC brief aan bod. Daarin staat kortweg dat onze Ledenraad onder aanvullende voorwaarden akkoord is met het maakbaar maken van de zomerproductie 2015. Die voorwaarden zijn: het individu blijft eigenaar van de ingenomen dagen voortgekomen uit de
p>In het KLM cao-overleg kwam gisteren de VNC brief aan bod. Daarin staat kortweg dat onze Ledenraad onder aanvullende voorwaarden akkoord is met het maakbaar maken van de zomerproductie 2015. Die voorwaarden zijn: het individu blijft eigenaar van de ingenomen dagen voortgekomen uit de verlaging van de A-factor van 1,6 naar 1,5 en na de zomer worden de dagen teruggeven aan het individu.

Daarmee hebben de Ledenraadsleden precies de vinger op de zere plek gelegd van het merendeel van het korps want diezelfde signalen krijgen we ook in persoonlijke reacties van onze leden.

Besparing arbeidskosten
De zomerproductie kan dus wel worden waargemaakt, waardoor die productie niet naar de concurrenten zal wegvloeien. De VNC heeft echter nogmaals bij KLM benadrukt dat het cabinepersoneel nu het enige en eerste domein is dat al een bijdrage aan de bezuinigingen levert: 250 FTE's die wel degelijk nodig waren voor deze zomer, zijn niet aangenomen. Dit levert een aanzienlijke besparing van miljoenen euro's op in de arbeidskosten van cabinepersoneel.

Seizoensgebonden inzet
KLM heeft overigens aangegeven in reactie op onze voorwaarden dat als die condities zouden worden ingewilligd, dat deel van de bezuinigingen wegvalt en dan ergens anders vandaan dienen te komen. De directie heeft namelijk als doel gesteld om jaarlijks 4% productiviteitsverhoging en 2% arbeidskostenverlaging te realiseren en dat over een periode van vijf jaar. De cabinebonden hebben aangegeven dat zij bereid zijn om arbeidsvoorwaardelijke concessies te doen, maar belangrijk om te weten is dat de VNC zich niet heeft gecommitteerd aan deze vergaande KLM doelstellingen.

Daarnaast moet er in de balans ook voor de werknemer wat te winnen zijn. De komende periode gaan we dan ook gebruiken om hierover verder in gesprek te gaan met KLM. Belangrijk element is dat het bedrijf te maken heeft met  seasonality, waarbij je per seizoen kijkt wat je aan menskracht nodigt hebt. Duidelijk is dat we in de zomer meer en in de winter minder mensen nodig hebben om de productie te draaien.

De VNC gaat na het redden van de zomerproductie voor een constructief cao vervolgtraject zonder tijdsdruk waarbij ruimte nodig is om interne processen goed vorm te geven. Juist in deze tijd waar het om indringende zaken gaat als arbeidsvoorwaardelijke concessies. Hierop heeft KLM overigens wel positief gereageerd en bevestigd dat het geheel zorgvuldig moet worden aangelopen.

Korpsbreed doel
Wij houden het korpsbrede doel voor ogen, denk aan behoud van werkgelegenheid en goede arbeidsvoorwaarden. Deze pijlers zijn de basis voor iedereen, ongeacht functie en (deeltijd)percentage; al dan niet kostwinnaar; wel of geen kinderen; jong of niet meer zo piep.

Dit betekent dat we niet altijd tegemoet kunnen komen aan alle uiteenlopende individuele wensen die er zijn. Het woord cao - collectieve arbeidsovereenkomst - zegt het al: gemeenschappelijke arbeidsovereenkomst die natuurlijk wel in balans moet zijn. Op 23 en 24 april gaan we verder praten met KLM.  

KLM sectiebestuur 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA