Voortzetting Transavia cao-overleg

15 mrt. 2022
Op woensdag 9 maart en maandag 14 maart jl. waren er overlegmomenten van de cabinebonden met de Transavia delegatie, waarbij er op cao-niveau hoofdzakelijk in algemene zin een verkenning plaatsvond. Een verkenning is in feite niet meer dan een opsomming van de wensen van partijen, zonder dat daar inhoudelijk al over gediscussieerd wordt. Er waren vijf van deze oriëntatie sessies nodig om de volgende fase, die van onderhandelen, te kunnen starten. Op enkele van de onderwerpen vond inmiddels al een voorzichtige verdieping plaats. Op 23 maart a.s. hopen wij daar verdere stappen in te maken.

Een cabine cao – en dus ook een cao in ontwikkeling - is altijd een totaalpakket waar verbeteringen binnen de WRR vaak bovenaan de wensenlijst van cabinepersoneel staan. Daarnaast zijn er verwachtingen op het gebied van loon en financiën, die vooralsnog met weinig enthousiasme ontvangen worden door Transavia. Uiteraard hebben wij begrip voor de uitdagende omstandigheden waarin de luchtvaart en dus ook Transavia zich de afgelopen jaren bevond en die nog altijd niet voorbij is. De VNC ziet echter ook de hoge inzet en flexibiliteit die het Transavia cabinepersoneel in de afgelopen jaren heeft getoond en onze focus ligt op een cao-pakket dat daar recht aan doet.

Volgende week woensdag 23 maart zal het cao-overleg met Transavia hervat worden. Wij verwachten dan vorderingen te maken door onderwerpen te gaan uitdiepen en beoordelen op kwaliteit en haalbaarheid.

Zoals gebruikelijk informeren we jullie zodra er substantiële stappen gezet zijn.
Mochten er vragen zijn, dan horen wij die graag via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Lauren Klaasen & Antonie Kloots
Transavia sectiebestuur VNC

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA