Voortzetting KLM overleg

9 jun. 2020
Morgenmiddag heeft KLM twee uur in haar agenda vrijgemaakt om met de cabinebonden de vervolgstappen in de huidige crisissituatie te bespreken. In dit vervolgoverleg staat voor ons nog steeds de inrichting van een ontslagcommissie centraal.

De VNC staat vanzelfsprekend in eerste instantie voor baanbehoud. We willen zo veel mogelijk boventalligheid (en uiteindelijk dus overtolligheid) voorkomen door de de inzet van de VVR en de eventuele mogelijkheden tot (tijdelijk) minderwerk, deeltijd, non activiteit, ouderschapsverlof, detachering, het niet aanvullen bij natuurlijk verloop (‘pensionado’s’) en andere kostendrukkende opties te bespreken.
 
De cao is ons fundament
De focus ligt binnen ons sectiebestuur dan ook op de prioriteit om iedereen en in het slechtste geval zoveel mogelijk collega’s binnen de poorten te houden. Daarbij denken we hard na over aanvulling op de hierboven genoemde mogelijkheden en kijken we serieus naar de suggesties en ideeën die we van onze leden ontvangen (waarvoor dank!). Dat totaalpakket zal ook op de KLM tafel aan bod moeten komen,
Daarnaast zullen we eveneens voorbereid moeten zijn op ‘what if’ scenario’s en glashelder zijn over welke afspraken we gezamenlijk met de 3 partijen hebben gemaakt en waar wij voor staan. Hoe moeilijk, pijnlijk en onrechtvaardig een ontslagronde ook is - want dan gaan er altijd collega’s uit die dat niet verdienen - het fundament is in onze cao vastgelegd.
In het verlengde daarvan is voor de VNC artikel 4.3 uit de cao met betrekking tot overtolligheid leidend en de inrichting van een ontslagcommissie daarbij randvoorwaardelijk. Dit standpunt zal wat ons betreft wederom het kernpunt zijn.

Inrichting ontslagcommissie
De VNC vindt het de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemersorganisaties dat bij een wetswijziging de cao daarop moet worden aangepast. Dat kan ook nog alleen wil KLM hier geen gehoor aan geven.
Overigens zijn beide cabinebonden het met elkaar eens dat het afspiegelingsprincipe zoals KLM dat nu ineens wil onaanvaardbaar is en daarmee is de inrichting van voornoemde ontslagcommissie dan ook een gezamenlijke taak en daar maken de bonden zich hard voor.

Voor de VNC bevat artikel 4.3 volkomen heldere intenties, namelijk Lifo. Wellicht komt FNV Cabine morgen met concrete inhoud nadat zij eerder heeft aangegeven ook andere mogelijkheden te zien. Wat wel al duidelijk is, is dat ook daarvoor de inrichting van een ontslagcommissie noodzakelijk is en dus een belangrijk issue.

Tot slot heeft KLM toegezegd met een integraal plan te komen en we hopen morgen op een meer compleet beeld. We moeten immers op een verantwoorde manier en rekening houdend met alle belangen (werknemers en werkgever) moeilijke, maar juiste beslissingen kunnen nemen. We willen jullie daarmee zoveel mogelijk duidelijkheid geven over wat de toekomst kan gaan brengen.

KLM Sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA