Voortgang Transavia cao overleg

8 mrt. 2022
Gisteren, maandag 7 maart, zaten de bonden wederom met Transavia aan tafel om over een nieuwe cabine cao te spreken.  

Het overleg kent nog voornamelijk het karakter van een brede verkenning op verschillende onderwerpen, maar vanuit Transavia wordt nu voorzichtig de verdieping bij de bonden opgezocht. De VNC heeft de wensen van het cabinepersoneel - zoals vermeld in de cao-brief - verder verduidelijkt. Om het cao-proces wat te versnellen is e.e.a. ter verduidelijking ook op schrift naar de overlegpartners gestuurd. Desondanks wordt er tot op heden door de werkgever voor een groot gedeelte om de hete brij heen gedraaid. Transavia geeft aan dat een nieuwe cabine cao een totaalpakket betreft. Dat is altijd de gang van zaken geweest maar deze cao ronde is tot nu toe de meest brede en qua proces de meest langzame ooit.

Uiteraard verwachten wij van de werkgever niet dat er meteen een toezegging gegeven kan worden op de meerderheid aan onderwerpen die we bespreken. De VNC is zich er tevens van bewust dat de omstandigheden nog altijd niet erg gunstig zijn voor het bereiken van een goed akkoord. Wij beschouwen het echter als onze taak om aan Transavia duidelijk te maken dat het cabinepersoneel op vele fronten snakt naar verbetering.
 
De VNC delegatie heeft bij Transavia meermaals aangegeven in een vroeg stadium een loonbod van de werkgever te willen ontvangen. Tot op heden houdt Transavia wat dit onderwerp betreft de kaarten tegen de borst.
 
Het product van Transavia is het verkopen van vliegtuigtickets aan de klanten. Vanuit deze inkomstenbron wordt alles gefinancierd. We hebben Transavia gevraagd om ten behoeve van het cabinepersoneel eens extra te kijken naar deze inkomstenbron. Ticketprijzen zijn om allerlei redenen omhooggegaan. Denk bijvoorbeeld aan de brandstofprijzen. Onze vraag tijdens het laatste cao-overleg was om bij het laten stijgen van de ticketprijzen ook aan de loonontwikkeling en de arbeidsomstandigheden van het cabinepersoneel te denken.
 
Morgen, woensdag 9 maart, gaat het cao-overleg alweer verder en hopen we wat concreter te kunnen worden. We houden jullie uiteraard op de hoogte en mochten er vragen zijn, dan horen wij het graag via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl.  
 
Lauren Klaasen & Antonie Kloots
Transavia sectiebestuur  

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA