• home
  • Actueel
  • Voortgang overleg met KLM: presentatie over reductie arbeidsvoorwaarden

Voortgang overleg met KLM: presentatie over reductie arbeidsvoorwaarden

14 sep. 2020
Deze maandagmiddag stond er overleg tussen KLM en de twee cabinebonden op de agenda over de invulling van de reductie van arbeidsvoorwaarden. In de voorwaarden die de overheid stelt aan het steunpakket aan KLM staat expliciet dat KLM goedkoper moet worden en in de uitzending gister van het TV programma Buitenhof benadrukte minister Hoekstra van Financiën nog maar eens dat het personeel van KLM niet ontkomt aan het inleveren van loon.
               
Hoe KLM dat wil gaan inrichten is zowel de bewindsman als de bonden nog niet duidelijk, maar vandaag gaf KLM door middel van een presentatie een eerste inkijk in de contouren van het plan dat zij voor ogen hebben.

Staffel
De VNC heeft steeds aangegeven bereid te zijn om vanuit haar verantwoordelijkheid een passende bijdrage te leveren aan het herstel van het bedrijf, maar benadrukt daarbij invulling te willen geven aan de aangenomen motie van de Tweede Kamer over het ontzien van werknemers die tot anderhalf keer modaal verdienen. KLM blijft erbij dat de loonreductie-staffel vanaf één keer modaal een harde overheidsvoorwaarde is, maar denkt nu een manier te hebben gevonden om beide standpunten te verenigen. Daarbij is het uitgangspunt van KLM om de vaste maandinkomens van haar werknemers zoveel mogelijk intact te laten.

Specificaties en rekensommen
Omdat de voorbeelden in de presentatie niet representatief waren en voornamelijk de contouren van het plan uiteen werden gezet, ging het sectiebestuur terug naar kantoor met huiswerk: het bestuderen van het voorstel en een aantal rekensommen er op los laten. Zodra we een concreter beeld hebben en feiten en cijfers kunnen laten zien, zullen we ook meer inhoudelijk communiceren. De nadruk zal voor ons steeds blijven liggen op het zoveel mogelijk ontzien van inkomens tot anderhalf keer modaal en op de garantie van tijdelijkheid van de maatregelen. Dat wil zeggen dat de huidige cao-afspraken worden opgeschort zolang KLM overheidssteun ontvangt ,maar zullen na deze periode, in overleg, weer worden ingevoerd.

KLM Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA