• home
  • Actueel
  • Voortgang overleg met KLM over arbeidsvoorwaardelijke bijdrage cabinepersoneel

Voortgang overleg met KLM over arbeidsvoorwaardelijke bijdrage cabinepersoneel

10 nov. 2020
Na de instemming van de Ledenraad vorige week met het Sociaal Plan dat de cabinebonden met KLM hadden uitonderhandeld, is er vandaag verder gesproken over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van cabinepersoneel. Deze bijdrage is onderdeel van de voorwaarden van het steunpakket van de overheid en omvat zaken als het inleveren van een percentage van het inkomen volgens de overheidsstaffel - waarbij inkomens tot anderhalf keer modaal zoveel mogelijk ontzien worden - en de methodiek en invulling hiervan. Hierbij moet gedacht worden aan (delen van) de in de huidige cao overeengekomen tweemaal 2,5% salarisverhoging, de winstuitkering 2019, het DI-budget, de eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
Op hoofdlijnen hadden we al een protocol op papier staan, maar de details van dit document moeten nog worden uitgewerkt en vandaag is daarmee vooruitgang geboekt.
Later deze week zal dit overleg voortgezet worden en we hopen spoedig op alle punten overeenstemming tussen de partijen te bereiken. Ook dit protocol zal vervolgens aan de Ledenraad worden voorgelegd.

Commitment Clausule
Tevens wilde de VNC graag helderheid over het proces rond de inmiddels beruchte commitment clausule die alle bonden moesten tekenen. Zoals bekend was de VNC één van de bonden die na bestudering van de teksten hun verantwoordelijkheid namen en de clausule getekend hebben. Het kan in onze ogen echter niet zo zijn dat er door eventuele aanpassingen en aanvullingen van de partijen die pas later tekenden wederom verschil van inzicht en uitvoering tussen de domeinen ontstaat, met alle gevolgen van dien.
Inmiddels hebben wij, met behulp van onze juristen, de bijlages van de verschillende partijen bestudeerd. Het was ons vanaf het begin van het proces duidelijk dat de looptijd van de afspraken voor maximaal 6 jaar zou zijn. De toevoeging van een actuele datum aan de clausule door de VNV vinden wij verhelderend en daarmee gaan we dan ook akkoord. Verder werden er in de clausule geen grote wijzigingen geconstateerd. De VNC vindt het van wezenlijk belang dat alle domeinen dezelfde clausule ondertekenen en wij zijn daar dan ook nogmaals toe bereid.

 KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA