Voortgang KLM cao-proces

9 jun. 2017
De afgelopen dagen is het cao-proces voortgezet en heeft KLM voor het eerst aan de cabinebonden een uitgebreide toelichting gegeven op haar visie. Deze visie - die vorig jaar richting korps werd gecommuniceerd - omvat op hoofdlijnen zeer verregaande bezuinigingsideeën die een enorme impact kunnen gaan hebben.

Arbeidsvoorwaarden passend bij de prestaties
De taak van de VNC is - met nadrukkelijk oog voor behoud van werkgelegenheid, promotie- en doorstroommogelijkheden - om als werknemersorganisatie de arbeidsvoorwaarden te verdedigen die passen bij de prestaties van het cabinepersoneel. De VNC vindt dat het korps goede prestaties neerzet met de korpsstructuur, hetgeen wordt ondersteund door onze hoge klantenwaarderingen. We zijn uiteraard bereid om bij te dragen aan een toekomstbestendige KLM maar niet tegen elke prijs en met in het achterhoofd dat we al veel hebben bijgedragen. De VNC ziet, gezien de goede huidige financiële situatie van KLM, niet de urgentie voor dergelijke rigoureuze maatregelen.

Onderhandelingsruimte
Wij vinden bovendien dat er carrièreperspectief moet blijven bestaan voor al het cabinepersoneel. Bij het uithollen van functies zoals in de KLM visie komt dit perspectief in het gedrang. Omdat we nog in de onderhandelingsfase zitten en dus niet alles in beton is gegoten, zoekt de VNC langs de lijn van haar eerder gecommuniceerde uitgangspunten (klik hier) naar mogelijke oplossingen. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen op basis van input van onze achterban, zowel via mails van leden als vanuit de Ledenraad. In cao-onderhandelingen is het geven en nemen, waarbij dus ook de VNC wensenlijst aan bod komt. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een gebalanceerd akkoord waar voor alle partijen zaken in moeten zitten.

Momenteel zit onze cao-delegatie middenin dit proces en zal zij binnen de gestelde uitgangspunten de onderhandelingsruimte moeten benutten om tot een resultaat te komen. Volgende week staan er weer nieuwe onderhandelingsdagen gepland, we houden jullie op de hoogte van de voortgang.

KLM Sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480.

Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA