Voortgang CAO overleg Transavia

16 feb. 2022
Afgelopen maandag 14 februari is het CAO overleg van de cabinebonden met Transavia hervat. Wij hebben onder meer gesproken over een goede balans binnen de WRR, de Vroeg/Laat profielen en Burgermansweekenden.

Balans
Bij deze bespreking stond verkenning van de huidige WRR centraal: welke veranderingen zijn wenselijk en welke afspraken kunnen of moeten blijven zoals ze zijn. Bij de VNC ligt de focus zoals altijd op een WRR die duidelijke verbeteringen laat zien voor al het Transavia cabinepersoneel. De uitdaging daarbij is het vinden van overeenstemming tussen de sociale partners. Daarbij komt dat alles in de theoretische fase beoordeeld zal moeten worden en de uitwerking in de praktijk op voorhand lastig in is te schatten. Een ‘papieren’ verandering die er in eerste instantie uitziet als een verbetering kan in de uitvoering toch slechter zijn en tevens een nadelig effect hebben op een ander WRR-onderdeel. Daar moet dus uiterst zorgvuldig naar gekeken worden. De zoektocht naar een draaglijk compromis binnen de WRR – met een goede balans tussen werk en privé - staat centraal. Uiteraard zullen wij alle uitkomsten eerst met jullie bespreken voordat het op een later moment ter goedkeuring aan jullie tijdens een Ledenvergadering zal worden gepresenteerd.

Vroeg/Laat profielen
In onze voorstellenbrief staat de wens om de vroeg/laat profielen mogelijk te maken. Deze behoefte kwam vaak naar voren in de CAO wensenlijst van onze leden: de afwisseling van vroege en late opdrachten wordt nog altijd als zwaar ervaren en deze profielen zullen voor kwaliteitsverbetering op roostergebied moeten zorgen. Om recht te doen aan deze uitdrukkelijke wens van onze leden hebben we de mogelijkheid om een vroeg of laat profiel aan te vragen bij Transavia op tafel gelegd.
Er zijn echter ook VNC-leden die ons erop wijzen dat een dergelijk profiel juist als een verzwaring kan worden ervaren. Het toekennen van dergelijke verzoeken voor een grote groep lijkt vooralsnog alleen te lukken als de hoeveelheid rust na een opdracht ook wordt verminderd.  De vraag is dan daarbij wat acceptabel is en wat niet. Er zullen meer beschermende afspraken gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld ook over het zogenaamde ‘terugroteren in het rooster’ (de dag erna vroeger aanmelden.)
Het sectiebestuur is zich zeer bewust van de eventuele gevolgen van de introductie van vroeg/laat profielen en weet dat het de gemoederen bezighoudt. De wens voor meer grip op het rooster staat voor het Transavia cabinepersoneel bovenaan en heeft dus ook onze prioriteit.   

Burgermansweekenden
Dit onderwerp is de laatste jaren in onze uitvraag over CAO-items één van de terugkerende hoofdthema’s. Transavia kan dit in de roosters nog altijd te weinig toekennen. Er zijn een aantal redenen op te voeren waarom dit na een aanvraag leidt tot een afwijzing. Wij zien echter ook mogelijkheden om verzilvering van een verzoek om een burgermansweekend te laten toenemen. De wens vanuit onze leden is om dit eens per 28 dagen in de roosterperiode mogelijk te maken. Ook dit onderwerp laten we niet los. We zullen blijven werken aan een verbetering van het aantal toewijzingen.

Invloed
Het is duidelijk dat er een rode draad is in de wensen van het Transavia cabinepersoneel: meer invloed kunnen uitoefenen op het rooster. De focus moet daar dus wat ons betreft op liggen en komende maanden zal duidelijk worden wat Transavia op dat gebied kan bieden. Het volgende CAO overleg staat gepland op maandag 7 maart.

Voor vragen en/of opmerkingen kunnen jullie uiteraard altijd contact opnemen, wij horen graag van jullie: sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Lauren Klaassen & Antonie Kloots
Sectiebestuur Transavia

Word nu ook lid/Become a member

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA