• home
  • Actueel
  • Voorstel KLC over salariëring Cabin Supervisor afgewezen en stelt KLC ultimatum

Voorstel KLC over salariëring Cabin Supervisor afgewezen en stelt KLC ultimatum

20 mei 2022
De VNC heeft vandaag het voorstel, de tijdelijke toeslag, van KLC over de salariëring van de Cabin Supervisor afgewezen. Tegelijkertijd hebben we KLC een ultimatum gesteld om met een gepast, structureel salarisvoorstel te komen.

Doet KLC dit niet voor de gestelde termijn van 10 juni, 12:00 uur dan gaat de VNC een actietraject in.

Belang van de leden
De VNC is van begin af aan helder geweest over het belang waar onze leden - dus wij als hun vertegenwoordigers ook - sterk aan hechten. Te weten een structurele salarisverhoging die recht doet aan de structurele werkzaamheden en grotere verantwoordelijkheden.
Gaandeweg de overleggen hebben we dit meermaals aan KLC kenbaar gemaakt. We trekken nu uit hun voorstel de teleurstellende conclusie dat KLC dit kennelijk niet serieus neemt.
De tijdelijke toeslag met een geldigheid tot 1 maart 2024 is onvoldoende onder meer omdat:
het niet structureel is;
niet pensioengevend is;
niet meetelt in berekeningen van vakantiegeld, eindejaarsuitkering noch winstdelingsregeling;
niet zal worden verhoogd met toekomstige collectieve salarisverhogingen;
geen onderdeel is van het sociale verzekeringsloon (SV-loon);
ook geen invloed heeft op de jaarlijkse salaristredeverhoging en daarbij komt ook nog dat de toeslag geen
onderdeel is van je structurele salaris, waardoor je deze niet meeneemt bij doorstroom naar KLM.

De tijd dringt
Met inachtneming van het proces dat we tot nu toe hebben doorlopen en de uiteindelijke conclusie dat we achteruit aan het onderhandelen zijn, voelt de VNC zich genoodzaakt een ultimatum te stellen aan KLC. Daarmee geven we KLC tot vrijdag 10 juni, 12:00 uur een laatste maal de kans om met een gepast, structureel salarisvoorstel te komen. Daarbij hebben wij ook helder aangeven in geen enkele vorm akkoord te gaan met een voorstel dat niet van structurele aard is.

Indien KLC niet adequaat reageert voor de gestelde termijn, dan zal de VNC een actietraject ingaan. De VNC doet dit, omdat wij weten hoe belangrijk dit onderwerp is voor jullie.

Betrokkenheid en solidariteit staan voorop dus laten we elkaar vooral steunen en het hoofd koel houden: samen staan we sterk!

Mocht je vragen en/of input hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan zijn we bereikbaar via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of via 020-5020480.

Cas Voskuyl & Luc van der Eijk
KLC Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA