• home
  • Actueel
  • Voorgestelde KLC cao-wijziging: eerlijke en duidelijke regeling Superjokers

Voorgestelde KLC cao-wijziging: eerlijke en duidelijke regeling Superjokers

2 feb. 2022
Zoals eerder gecommuniceerd hebben we ons voorstel voor de Superjoker regeling verder uitgewerkt om het ook voor de toekomst duidelijk, eerlijk en inzichtelijk te maken en te houden. In dit bericht lezen jullie concreet over de nieuwe regeling die het aantal beschikbare Superjokers, de manier van aanvragen en vooral het toewijzen ervan positief moet beïnvloeden.

Omdat de afgelopen maanden veelvuldig signalen zijn binnengekomen over problematiek rondom Superjokers is op aandringen van de VNC in gezamenlijkheid met KLC een verbeterde regeling opgesteld. Door onder andere te zorgen voor een betere balans tussen korpsgrootte en het aantal Superjokers, slimmere aanvraag momenten en verduidelijking in CARO verwachten we eerdere problemen te ondervangen.

De nieuwe Superjoker regeling:

Verhoging
Het aantal toe te kennen Superjokers per dag wordt voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 verhoogt van 10 naar 20 Superjokers. Vanaf 1 april 2023 vindt eventueel een wijziging plaats in het aantal toe te kennen Superjokers per dag; dit wordt hieronder verder uitgelegd.

Peiling
De korpsgrootte wordt tweemaal per jaar (op 30 september en op 30 mei) vastgesteld c.q. gepeild, waarna het aantal toe te kennen Superjokers per dag vanaf de volgende vakantietoewijzing naar boven of beneden kan worden bijgesteld. Dit betekent dus dat een eventuele aanpassing van het aantal toe te kennen Superjokers in gaat op 1 april (start zomerverlofperiode) en 1 oktober (start winterverlofperiode) van ieder jaar.

Verhouding dagen tot korpsgrootte
Per 1 april 2022 houden we een aantal aan van 20 toe te kennen Superjokers per dag op een korpsgrootte van 700 CA’s. Wanneer de korpsgrootte groeit met 50 CA’s, wordt er 1 Superjoker toegevoegd aan het aantal toe te kennen Superjokers per dag. Op het moment dat de korpsgrootte daalt met 50 CA’s, wordt het totaal aantal toe te kennen Superjokers per dag verminderd met 1 Superjoker. Het aantal toe te kennen Superjokers per dag staat zo dus in verhouding tot de korpsgrootte.

Perioden van aanvragen
Vanaf 1 juli kunnen de Superjokers voor de periode tussen 1 oktober – 31 maart (winterverlofperiode) het daaropvolgende jaar aangevraagd worden, vanaf 1 november kunnen de Superjokers aangevraagd worden voor de periode tussen 1 april – 30 september (zomerverlofperiode) van het daaropvolgende jaar.
Voorbeeld: vanaf 1 juli 2022 vraag je Superjokers aan voor de periode van 1 oktober 2022 –  31 maart 2023. Vanaf 1 november 2022 vraag je de Superjokers aan voor de periode 1 april 2023 – 30 september 2023, etc.

In lijn brengen met vakantietoewijzing
Het aanvragen van Superjokers wordt zo in lijn gebracht met de data van vakantietoewijzing voor de zomer- en winterverlofperiodes. De zomerverlofperiode loopt van 1 april tot en met 30 september, de vakantietoewijzing hiervan vindt ieder jaar op uiterlijk 1 november plaats.
De winterverlofperiode loopt van 1 oktober tot en met 31 maart en de vakantietoewijzing hiervan vindt ieder jaar op uiterlijk 1 juli plaats.

Verduidelijking CARO
Ook zullen er aanpassingen gemaakt worden in de bewoording van teksten in CARO. Op dit moment krijgt een Superjoker na aanvragen de status ‘accepted’ en bij goedkeuren nogmaals de status ‘accepted’, iets wat verwarrend werkt. De status ‘accepted’ suggereert logischerwijs dat de aanvraag is goedgekeurd, daar waar de aanvraag eigenlijk in eerste instantie verwerkt wordt. Er gaat dus onderscheidt gemaakt worden in ‘verwerken’ en ‘goedkeuren’. Daarnaast zal Scheduling straks ook gemakkelijker een onterecht ingetrokken Superjoker terug kunnen zetten op je teller.

Overgangsfase
Omdat in de huidige regeling Superjokers tot een jaar vooruit aangevraagd kunnen worden, blijven de reeds aangevraagde Superjokers staan. Vervolgens wordt in de overgangsfase naar de nieuwe regeling de aanvraagperiode verkort van 1 april 2022 tot en met 30 september 2022. Concreet betekent dit dus dat je voor de periode na 1 april 2022 niet een jaar vooruit kunt aanvragen, maar tot en met 30 september 2022. Hiervoor geldt nogmaals dat er 20 toe te kennen Superjokers per dag beschikbaar zijn. Vanaf 1 juli 2022 kun je Superjokers aanvragen voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Vanaf 1 november 2022 is het vervolgens mogelijk om Superjokers aan te vragen voor de periode van 1 april 2023 tot 30 september 2023.

Stemmen
Wij zien dit voorstel als een grote en belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige regeling, waarmee de CA tevens meer grip en sturing krijgt op vrije dagen. We leggen dit voorstel dan ook positief aan jullie voor. Omdat dit een cao-wijziging betreft, kunnen alle KLC leden hierover stemmen. Later vandaag krijgt ieder KLC lid een persoonlijke stemlink toegestuurd via Inkesta. De stemming zal sluiten op woensdag 9 februari, om 12:00 uur.

Inschrijven voor infosessies
Mogelijk zijn er nog vragen die jullie graag beantwoord zien voordat jullie gaan stemmen. Daarom hebben wij speciaal voor dit onderwerp een aantal infosessies gepland waar jullie vragen kunnen stellen over de verbeterde regeling voor Superjokers:

-
Donderdag 3 februari van 10:00-11:00 uur en van 16:00-17:00 uur;
-
Dinsdag 8 februari van 10:00-11:00 uur en van 16:00-17:00 uur.

Opgeven voor een van deze infosessies kan via deze link. Ben je niet in de gelegenheid een van deze sessies bij te wonen, of heb je van te voren al vragen? Dan kun je ons ook mailen via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Cas Voskuyl en Luc van der Eijk
KLC Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA