VNC zeer bezorgd over KLM kasstroom

23 jan. 2015

Het is de VNC en de Ondernemingsraad niet ontgaan dat er binnen de directie van het Air France/KL concern een heftige discussie woedt over wie beslissingsbevoegd moet zijn over (een deel van) de KLM kasstroom. Daarom heeft de VNC aan KLM duidelijk gemaakt dat zij de situatie uiterst
Het is de VNC en de Ondernemingsraad niet ontgaan dat er binnen dedirectie van het Air France/KL concern een heftige discussie woedt over wie beslissingsbevoegd moet zijn over (een deel van) de KLM kasstroom.

Daarom heeft de VNC aan KLM duidelijk gemaakt dat zij de situatie uiterst zorgwekkend vindt. We hebben daarbij toegelicht dat we niet uitsluiten dat negatieve effecten op de besluitvormingsstructuur van KLM gevolgen zullen hebben op onze opstelling in het cao-traject teneinde de arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid van het KLM cabinepersoneel te borgen. Kortweg: als we al gaan inleveren dan wordt het in het slechtste geval volkomen onduidelijk waar dat geld naar toe gaat en voor wie we de bezuinigingen leveren.

Ondanks de recente toelichting (vertrouwelijke inhoud) van de KLM directie, is er naar ons idee onvoldoende duidelijk gemaakt hoe deze discussie wordt beslecht binnen het concern.

Volledige zeggenschap eigen financiën
Over de situatie van KLM zijn inmiddels Kamervragen gesteld. Uit het antwoord van het kabinet blijkt ook duidelijk dat zij vinden dat KLM volledige zeggenschap over de eigen financiën moet houden binnen het AF/KL concern.

Ook de Ondernemingsraad heeft in een persverklaring een dergelijk standpunt ingenomen.

De VNC deelt deze visie en vindt dat KLM koste wat kost volledig zeggenschap over de bedrijfsvoering en financiën moet houden.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA