VNC wil reparatie in knelpunt loongebouw

21 mei 2014

Begin deze week zijn de KLM Ledenraadsleden geïnformeerd over de huidige stand van zaken omtrent de loongebouw discussie. De raad deelt de pijnpunten die de VNC ziet in het huidige KLM voorstel en verwachten een beter onderhandelingsresultaat dan wat er nu ligt. Om jullie zo goed
Begin deze week zijn de KLM Ledenraadsleden geïnformeerd over de huidige stand van zaken omtrent de loongebouw discussie. De raad deelt de pijnpunten die de VNC ziet in het huidige KLM voorstel en verwachten een beter onderhandelingsresultaat dan wat er nu ligt.


Om jullie zo goed mogelijk mee te nemen in deze lastige materie vatten we samen hoe het ooit begon om vervolgens de huidige situatie en het standpunt van de VNC toe te lichten.

Fundamentele bijdragen
Het huidige cabinepersoneel draagt met tientallen miljoenen euro's al fundamenteel bij aan de door KLM gevraagde bezuinigingen. Dit bedrag komt onder meer uit de drie jaar nullijn op ons salaris (en dit ten tijde van inflatie); het inleveren van structurele en incidentele vakantiedagen; verhoogde werkdruk op de 737 (meer stoelen maar niet meer cabineleden) en kleinere zaken als een versoberde koffer- en tassenverstrekking.

Lasten eerlijk verdelen
Om de lasten eerlijk te verdelen werd in het cao protocol afgesproken om het restant aan bezuinigingen te zoeken in een loongebouw voor nieuw aan te nemen personeel. Overigens werd hierbij geen tijdspanne noch een bedrag genoemd. In november vorig jaar kwamen VNC en de andere cabinebonden met een voorstel om de schalen die per 1 januari 2013 tijdelijk aan het loongebouw van KLM zijn toegevoegd, structureel te maken. Dit levert KLM op termijn een structurele besparing op van zo'n 20 miljoen euro per jaar: een grote bijdrage aan het verbeteren van KLM's financiële positie. KLM vond dat - ondanks dat er geen commitment op tijd en hoogte van de bezuinigingen is - niet snel genoeg geld opleveren en voerde de zogenaamde KLC variant in (alle KLM Europaproductie naar KLC). Na enorme weerstand van de VNC en het overgrote deel van de cabinepopulatie (vanwege de grote nadelige gevolgen voor iedereen) werd deze variant teruggedraaid en zijn partijen weer aan tafel gegaan. KLM zei te willen komen tot een breed gedragen oplossing.

Handhaven carrièreperspectief
Die oplossing leek te liggen in het toevoegen van extra stappen tussen de eerste salarisschalen (waardoor het dus langer duurt voordat men ingroeit op de bestaande salarislijn). Het standpunt van de VNC is altijd geweest dat er ook voor toekomstige collega's een redelijk carrièreperspectief moet worden gehandhaafd. Nadat we een loongebouwdeskundige in de arm hadden genomen lag er, ruim zeventig rekenvarianten verder, een VNC voorstel waarin ons standpunt gewaarborgd was. In de onderhandelingen kwam het bedrijf echter terug met een voorstel dat weliswaar was gericht op het VNC voorstel maar waarin de promotiesystematiek anders was dan besproken. KLM sprak namelijk altijd over 'ongewijzigde promotieschalen van toekomstig kader'. Alleen stond er in de kleine lettertjes - die je kunt vergelijken met een bijsluiter van een ingewikkeld financieel product - promotiestappen '25/10%' blijven gehandhaafd.

Toen dit - na een dichte nadering van een overeenkomst - op het allerlaatste als een addertje boven het gras kwam, was overigens niet alleen de VNC maar ook de andere twee bonden uitermate onaangenaam verrast. De onduidelijke manier van communiceren vanuit het bedrijf en de gevolgen van dien noodzaakte de VNC tot het raadplegen van de achterban.

Drie keer inleveren
Wat betekenen die kleine lettertjes nu eigenlijk? KLM wil daarmee naast de bezuiniging via nieuwe CA-salarisschalen ook veel bezuinigen door de promotieschalen en de schalen van de P en de SP vijf jaar naar beneden bij te stellen. Hierdoor zullen toekomstige generaties collega's niet alleen langzamer doorgroeien in de CA-schaal maar ook na het maken van promotie lager inschalen en/of overstappen. De CA die dus al langzamer ingroeit in de salarislijn, blijft bij doorgroei als Purser en erna als Senior Purser inleveren omdat men opnieuw minder salaris krijgt. Dat is dus drie keer inleveren voor dezelfde groep en dat kan oplopen tot maandelijks zo'n 500 tot 600 euro minder dan de huidige betaling.
Daar bovenop komt nog dat dit lagere salaris uiteraard negatieve gevolgen heeft voor je pensioenopbouw: minder salaris betekent minder pensioenopbouw. Bovendien bespaart KLM meteen ook op de pensioenpremie omdat de werkgeverspremie over een lager salaris wordt berekend. Al met al een sandwich effect dat KLM aan twee kanten geld oplevert. Kortom: het KLM bezuinigingsvoorstel zou nieuwe collega's gedurende hun hele loopbaan blijven achtervolgen. Hiermee ligt een bezuinigingsvoorstel op tafel dat met 30 miljoen euro structureel veel hoger uitkomt dan eerder voorgesteld. Een bijkomend lastig element is dat de FNV en de UNC zich inmiddels hebben gecommitteerd aan dit KLM-voorstel.

Repareren pijnpunten
Bovenstaande pijnpunten werden echter door de overgrote meerderheid van de raad gedeeld en zij verwachten dan ook een beter onderhandelingsresultaat. De inzet van de VNC is om in overleg met KLM zaken dusdanig te repareren dat het carrièreperspectief voor nieuwe collega's op een aanvaardbaar niveau terecht zal komen. Om zo een te groot verschil in salariswaardering van het huidige en het toekomstige korps te voorkomen. We gaan er vanuit dat KLM de inzet van de VNC serieus neemt, we zijn tenslotte altijd een betrouwbaar en oprechte gesprekspartner gebleken die bovendien veruit de grootste groep cabinepersoneel vertegenwoordigt.

KLM sectiebestuur

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA