• home
  • Actueel
  • VNC wil Covid-test easyJet crew op basis van vrijwilligheid

VNC wil Covid-test easyJet crew op basis van vrijwilligheid

22 feb. 2021
Vlak voor het weekend heeft easyJet de gesprekken die zij met de VNC voerde over Covid-testen voor crew op basis van omgekeerde vrijwilligheid abrupt afgebroken. De maatschappij zegt na overleg met verschillende partijen waaronder haar eigen juridische afdeling tot de conclusie te zijn gekomen dat zij gerechtigd is deze tests instructief te maken. Met andere woorden: easyJet is van mening hun bemanningsleden tot het ondergaan van een Covid-test te kunnen verplichten.

De VNC is het pertinent oneens met deze lezing: vrijwilligheid moet te allen tijde de basis zijn van het testbeleid voor crew. Het sectiebestuur heeft dan ook onmiddellijk zelf juridisch advies ingewonnen en is op basis daarvan gesterkt in haar overtuiging dat easyJet werknemers niet kan verplichten tot het ondergaan van een Covid-test. Inmiddels hebben wij easyJet laten weten op maandag (vandaag) een formeel protest vanuit onze jurist te kunnen verwachten, waarna eventueel verdere stappen zullen volgen om deze procedure te stoppen.

Omgekeerde vrijwilligheid
In de afgelopen weken heeft de VNC indringende gesprekken met easyJet gevoerd met betrekking tot het testbeleid voor cabine- en cockpitpersoneel op de basis Amsterdam. Het sectiebestuur maakte daarbij duidelijk dat testen van crew – net als bij KLM en KLC – op basis van vrijwilligheid dient plaatst te vinden. Bij KLM en KLC is dit ingericht via omgekeerde vrijwilligheid, hetgeen wil zeggen dat elk crewlid in principe akkoord is met testen tenzij men zelf actief aangeeft niet getest te willen worden.
In de eerste instantie leek easyJet welwillend tegenover deze insteek te staan, maar nu claimt de maatschappij dat een (omgekeerde) vrijwilligerslijst administratief onuitvoerbaar zou zijn. De VNC zet daar grote vraagtekens bij: als het bij het veel grotere KLM en KLC wel lukt, dan zou het voor de 174 easyJet crewleden op de basis Amsterdam ook geen probleem moeten vormen.  

Formeel protest
Zoals gezegd zal er vandaag (maandag 22 februari) een formeel protest vanuit onze jurist naar easyJet uitgaan. In de tussentijd willen we benadrukken dat aan individuen het recht is voorbehouden om zich niet te laten testen. Mocht je om wat voor reden dan ook gebruik willen maken van dat recht, laat het ons dan weten en informeer ook het management van easyJet.
Wij hopen en verwachten dat het bedrijf haar positie met betrekking tot vrijwilligheid zal herzien en opnieuw met de VNC in gesprek zal gaan hierover. Wij zullen onze leden uiteraard op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen in deze kwestie.

In de tussentijd: blijf gezond en mochten er vragen zijn, aarzel niet om contact op te nemen via sectiebestuur.easyjet@vnconline.nl

Sectiebestuur easyJet
Ron & Farah

English version:  
VNC urges EasyJet to Covid-test crew on voluntary basis

Just before the weekend, easyJet abruptly cut off discussions with the VNC about Covid testing for crew on a reverse voluntary basis. The company has apparently come to the conclusion, after consulting with different parties including their own legal department, that they are entitled to make these tests instructive. In other words, easyJet believes it has the right to make Covid-testing for crewmembers mandatory.

The VNC strongly disagrees with this reading: crew testing must always be executed on a voluntary basis. Subsequently, the VNC section board directly contacted their own legal advisors and were reinforced in their conviction that easyJet cannot require its employees to undergo mandatory testing. We have informed easyJet that they can expect a formal protest from our lawyer on Monday (today), after which further steps may be taken to stop this procedure.

Reversed voluntariness
In recent weeks, the VNC has held in-depth discussions with easyJet regarding the testing policy for flight crew at the Amsterdam base. The section board made it clear that – just like KLM and KLC - crew testing should take place on a voluntary basis. At KLM and KLC this is done through reversed voluntariness, which is means that each crew member generally agrees to testing, unless they actively indicate that they want to be exempted. At first easyJet seemed to agree with this approach, but now the company claims that a (reversed) list of volunteers would be administratively impracticable. The VNC has serious doubts about this claim: if this method works for the much larger KLM and KLC, then it should not be a problem for the 174 easyJet crew members that are based in Amsterdam.

Formal protest
As mentioned, there will be a formal protest from our lawyer to easyJet today (Monday 22 February). In the meantime, we would like to inform you that you have the right to refuse this test, if you do not want to be tested under any circumstances, please inform us - and management - about this.

We hope and expect that easyJet will review their position on voluntary testing and resume dialogue with the VNC on this matter. We will of course continue to keep our members informed of developments.
In the meantime: stay healthy and if you have any questions, do not hesitate to contact us at sectionbestuur.easyjet@vnconline.nl

VNC easyJet section
Ron & Farah


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA