• home
  • Actueel
  • VNC wil beter loonbod easyJet en reactie op inhoudelijke cao-punten

VNC wil beter loonbod easyJet en reactie op inhoudelijke cao-punten

14 jan. 2020
De brief vanuit het easyJet management naar alle cabineleden leidt tot veel onbegrip en irritatie bij jullie en dat begrijpen we. Wij vertegenwoordigen immers jullie standpunt in de cao-onderhandelingen: het is tijd voor een beter loonbod en helderheid over de inhoudelijke cao-punten.

Afgelopen keer zijn we geëindigd met de vraag aan easyJet om haar te magere loonbod substantieel te verhogen en daar is geen beweging op gekomen. Verder houden wij vast aan onze voorstellen en willen we daar een inhoudelijke reactie op horen en niet alleen dat het allemaal niet zou kunnen.

Te mager loonbod
Na financieel uitstekende bedrijfsresultaten willen we dat het cabinepersoneel structureel en volwaardig meegroeit in plaats van de minimale geboden salarisverhoging. Het voorstel van easyJet dekt niet eens de inflatiecorrectie van 2,6%!

Bovendien reageert easyJet totaal niet op onze voorstellenlijst met arbeidsvoorwaardelijke verbeterpunten, die we hebben opgesteld aan de hand van jullie input. Zelfs toen we uit de 17 punten (ipv de door easyjet genoemde 40) een top 5 hadden samengesteld, is er niet inhoudelijk op gereageerd.

Zonder reactie valt er niet te onderhandelen
Als er geen inhoudelijke reactie komt van easyJet op onze wensenlijst is verder onderhandelen gewoonweg niet mogelijk. Daarom eisen we dat uiterlijk 2 dagen voor de volgende cao-onderhandelingen van 28 januari een inhoudelijke reactie komt vanuit het management. Zo niet dan stellen we het cao-overleg net zolang uit tot we wel een reactie krijgen. Bijkomend zullen we dan een actietraject voorbereiden met om te beginnen het houden stiptheidsacties vanaf half februari.

We maken al vanaf het begin van de onderhandelingen in juli vorig jaar heel duidelijk dat er geen cao-overeenkomst zal komen als het bedrijf niet eens bereid is om in te gaan op de voor onze leden belangrijke issues.
 
We waarderen jullie betrokkenheid en begrijpen jullie actiebereidheid, de bal ligt bij easyJet om tijdig te reageren en zo acties te voorkomen.  
 
Sectiebestuur easyJet

English Version:

The VNC demands a better wage offer and response to substansive CLA proposals from EasyJet

The communication from easyJet management to the Amsterdam cabin members has lead to a lot of misunderstanding and we understand this. After all, we represent your position in the CLA negotiations: it is time for a better wage offer and clarity about the substantive CLA proposals that we have made.

Last time we ended with the request to easyJet to substantially increase its meager wage offer and there was no substantial improvement. We are holding on to our proposals and want a substantive response to them.

Poor wage offer
After posting a financially excellent operating result, we want cabin staff to grow in a structural and fully-fledged way instead of the minimum salary increase offered. The proposal that easyJet proposed does not even cover the 2.6% inflation correction!
Moreover, easyJet have not responded at all to our proposal items that improve our working conditions. When we compiled a top 5 out of the 17 points (instead of the 40 mentioned by easyJet), there was unfortunately no substantive response.

Negotiations are impossible without a response
If there is no substantive response from easyJet to our proposals, further negotiation is simply not possible. That is why we demand a substantive response from management no later than 2 days before the next CLA negotiations on 28 January 2020. If not, we will postpone the meetings until we receive a response. In addition, we will then prepare an action plan with Work to Rule actions from mid-February.
We have made it very clear from the beginning of the negotiations in July last year, that there will be no new Labor Agreement if the company is not even prepared to address the issues that are important to our members.

We appreciate your commitment and understand your willingness to take action, the ball is easyJet’s court to respond in a timely manner and thus prevent actions.

Board members VNC easyJet

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Het gaat om jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en dus jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA