• home
  • Actueel
  • VNC vraagt KLM om toepassing uitspraak rechtbank inzake 0,5% loonsverhoging

VNC vraagt KLM om toepassing uitspraak rechtbank inzake 0,5% loonsverhoging

29 jul. 2020
Recent heeft een VNC lid een rechtszaak gewonnen omtrent de door hem opgeëiste nog ontbrekende 0,5% loonsverhoging van KLM. De rechtbank Amsterdam heeft op 20 juli bepaald dat de cabinemedewerkers die niet de volledige loonsverhoging van 4 % over de periode van 1 januari 2018 tot en met 1 februari 2019 hebben ontvangen daar alsnog met terugwerkende kracht aanspraak op hebben.

De VNC heeft namens haar leden op basis van het rechterlijk vonnis KLM in een brief (klik hier) verzocht om deze uitspraak ook toe te passen op de cabinecollega’s voor wie de resterende 0,5% loonsverhoging eveneens nog van toepassing is. Zodat ook aan hen alsnog, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018, deze loonsverhoging en alle loongerelateerde aanspraken zoals bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, pensioen, verzekeringen, WDR etc. worden toegekend.
Voor alle helderheid: het gaat hier om de cabinecollega’s die níet de €50,- bodem (bij 100 % dienstverband en naar rato voor deeltijdpercentages) hebben ontvangen en daardoor de ophoging van 0,5% tot de volledige 4 % loonsverhoging misliepen nadat andere domeinen 4% loonsverhoging kregen.

Even terug naar de afspraken van toen:
In eerste instantie was er toentertijd voor cabinepersoneel een loonsverhoging van 3,5% afgesproken. Echter, omdat wij als eerste van de drie KLM domeinen een cao afsloten, hebben we een disclaimer laten opnemen. De tekst van die disclaimer is:
Indien in de andere domeinen over de periode van 1 januari 2018 tot 1 juni 2019 een hogere structurele loonsverhoging dan 3,5% wordt overeengekomen zonder dat daar extra productiviteitsverhogende afspraken tegenover staan, zal dit ook voor het cabinepersoneel gaan gelden.

Urgentie voor betreffende VVR collega’s
Een deel van de leden die het betreft heeft gekozen voor de Vrijwillig Vertrek Regeling (VVR) en zal op korte termijn hun vaststellingsovereenkomst (VSO) getekend moeten retourneren. In de door KLM opgestelde VSO wordt echter geen rekening gehouden met de inhoud van de rechterlijke uitspraak van 20 juli. Nu deze leden in de vaststellingsovereenkomst met KLM geacht worden finale kwijting af te spreken, zouden zij door ondertekening - waarschijnlijk zonder het te weten - afstand doen van de CAO-aanspraken die zij op grond van deze recente uitspraak hebben. Dat is niet de juiste gang van zaken en daarom hebben wij KLM verzocht om urgent de medewerkers op wie deze uitspraak van toepassing is niet alleen in kennis te stellen van deze uitspraak maar aan hen ook een hierop aangepaste VSO te doen toekomen. (In de brief aan KLM staan alle zaken die daarvoor nodig zijn benoemd).

KLM zal de collega’s op wie bovenstaande van toepassing is dus moeten informeren, uiteraard houden wij ook onze leden op de hoogte van eventuele vorderingen.

Tot slot, dezelfde eis maar van een ander lid dat wel de € 50,- bodem bij de loonsverhoging ontving is afgewezen, deze bodem zorgde er namelijk voor dat deze collega wel 4% heeft gekregen. De rechter was van mening dat de disclaimer daarom niet op collega’s die de 50 euro bodem hadden gekregen van toepassing was. De details van beide zaken lees je in bijgaande link (klik hier).

Sectiebestuur KLM

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA