VNC vraagt extra cao-overleg aan

11 jun. 2019
Het eerstvolgende cao-overleg tussen KLM en de cabinebonden staat op dit moment geplandop 18 juni. Daarna staan er nog maar 2 vervolgafspraken in de agenda, te weten 11 en 12 juli.

Aangezien zowel KLM als de bonden hebben aangegeven graag vóór de zomer een cao te willen afsluiten lijkt dat ons, met nog maar 3 dagen overleg in het verschiet, een schier onmogelijke opgave.

In het voortraject was het in eerste instantie niet gelukt om meer passende data te vinden, maar vanwege het belang van een goed en grondig overleg hebben alle bonden de agenda’s nogmaals bekeken. Uitkomst daarvan is dat wij KLM hebben laten weten –klik hier- nog 3 dagen te hebben vrijgemaakt voor extra cao-overleg. Nu maar afwachten of KLM ook haar agenda schoon gaat vegen en daarmee de daad bij het woord voegt.

Naast het aanbod van deze aanvullende overlegmomenten hebben wij KLM nogmaals gevraagd om, voorafgaand aan 18 juni, een schriftelijke reactie te geven op de voorstellen van de bonden. Als KLM daadwerkelijk voor de zomer een nieuwe cao wenst af te sluiten, dan is actie nu toch echt wel geboden.
 

KLM sectiebestuurServices

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA