• home
  • Actueel
  • VNC voelt KLC aan de tand over doorstroom naar KLM

VNC voelt KLC aan de tand over doorstroom naar KLM

30 jan. 2013

Vandaag, 30 januari 2013, heeft het eerste cabineoverleg van dit jaar plaatsgevonden. Er stonden belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder de doorstroom van KLC naar KLM, de update doorstroomfolder, het verzoekensysteem & aanvraagperiode en de 7-daagse werkweek. Doorstroom van
Vandaag, 30 januari 2013, heeft het eerste cabineoverleg van dit jaar plaatsgevonden. Er stonden belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder de doorstroom van KLC naar KLM, de update doorstroomfolder, het verzoekensysteem & aanvraagperiode en de 7-daagse werkweek.

Doorstroom van KLC naar KLM
Zoals jullie in het webbericht van de VNC op 23 januari jl. (http://www.vnconline.nl/agenda/flash/440) hebben kunnen lezen, is het KLC Sectiebestuur het niet eens met de 60 CA's die nu in de planning staan om door te stromen naar KLM. KLC toonde een complete presentatie over hoe het in elkaar zit. Het komt erop neer dat KLC te laat toestemming van KLM voor externe werving heeft gekregen. Deze werving is noodzakelijk voordat er doorstroom kan plaatsvinden, aangezien de eigen KLC-productie daarbij de eerste prioriteit heeft.

De VNC vindt het onacceptabel dat er vanwege werkgelegenheid en economische onzekerheid door te late toestemming van KLM voor werving, onvoldoende collega's kunnen doorstromen. Hierdoor wordt jullie carrièrepad belemmerd. De VNC gaat morgen met KLM over dit onderwerp in overleg.

Overigens zijn de doorstroomdata nog niet definitief door KLM bevestigd. Daarom is er nog geen contact geweest met de collega's die bovenaan de doorstroomlijst staan. Zodra de data bekend zijn, zal KLC contact met de betrokkenen opnemen.

Promotiekansen tot Inflight Supervisor
Naar aanleiding van de situatie rondom de doorstroom en de daarbij behorende planning, kwam de vraag naar voren wanneer er Inflight Supervisors (IFS) worden opgeleid. KLC vindt dit geen prioriteit en wil eerst het cao-traject afwachten.

De VNC is van mening dat de afspraken uit de huidige cao moeten worden nageleefd zolang er geen nieuwe cao is afgesproken. De VNC heeft KLC schriftelijk verzocht deze cao-afspraak alsnog na te komen. Als KLC dat niet doet, kunnen er consequenties zijn voor de lopende cao-onderhandelingen.

7-daagse werkweek
Het was ons ter ore gekomen dat er bij een collega een 7-daagse werkweek was gepubliceerd. Hoewel het volgens de cao wel mag, is een 7-daagse werkweek niet wenselijk. KLC is het gelukkig met ons eens en Angeline van der Kloet heeft het al rechtgezet in haar column van januari. Onze complimenten voor deze duidelijke communicatie!

Update doorstroomfolder
De huidige doorstroomfolder dateert uit 2010 en is niet meer up-to-date. Wij hebben met KLC afgesproken dat de folder voor er doorstroom plaatsvindt wordt geactualiseerd en dat hij bovendien wordt uitgebreid met meer nuttige informatie.

Aflopende 5-jaarscontracten
Dit punt heeft al meerdere malen op de agenda gestaan van het cabineoverleg. Het stond er nu op omdat er bij twee groepen waarvan het contract afloopt, niet twee maanden voor het einde van de contractdatum schriftelijk over de verlenging is gecommuniceerd. KLC zegt dat dit incidenten zijn en dat de procedure ruim op tijd wordt gestart, zodat iedereen tijdig op de hoogte is van zijn of haar toekomst.

Heb je onderwerpen die je graag besproken wilt hebben tijdens het overleg met KLC? Stuur dan een e-mail naar sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Het volgende cabineoverleg staat gepland op 13 maart 2013.

KLC Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA