• home
  • Actueel
  • VNC verheugd over steun Tweede Kamer motie EU/FTL

VNC verheugd over steun Tweede Kamer motie EU/FTL

27 jun. 2013

Deze week is de motie (31 936, nr. 152) over een maximum werktijd voor nachtvluchten aangenomen in de Tweede Kamer. De motie werd ingediend door SP-kamerlid Bashir, nadat de VNC en VNV (Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers) in een hoorzitting zeer stevig aandrongen op het handhaven van
Deze week is de motie (31 936, nr. 152) over een maximum werktijd voor nachtvluchten aangenomen in de Tweede Kamer. De motie werd ingediend door SP-kamerlid Bashir, nadat de VNC en VNV (Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers) in een hoorzitting zeer stevig aandrongen op het handhaven van de huidige (veilige) vliegurenlimieten.

De VNC is optimistisch over de aanname van deze motie want dit betekent feitelijk dat het parlement de regering verzoekt om zich bij EASA (Europese agentschap voor de luchtvaartveiligheid) nadrukkelijk uit te spreken voor een veilige Europese WRR (werk- en rusttijdenregeling) in de luchtvaart. Hierbij is tien uur werktijd het maximum voor nachtvluchten met een basisbemanning zonder aflosmogelijkheid.
&nbnbsp;
Effectieve benadering VNC
Namens de VNC heeft de WRR werkgroep van ETF (European Transport Federation) alle regels uitgeplozen. De VNC heeft -ondersteund door specialisten- het document nauwkeurig bestudeerd en de nieuwe regels als onacceptabel beoordeeld. Die zorgen over het verder willen oprekken van de vliegurenlimieten, waarbij de kritische grens van de veiligheid overschreden wordt, zijn luid en duidelijk geuit. Denk aan eerdere demonstraties in Keulen, maar ook begin dit jaar op Schiphol de Walk Out For Safety. Begin juni is de VNC als enige cabinebond ook naar Den Haag getogen om daar tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer nogmaals de bezwaren tegen het oprekken van de vliegurenlimiet uit te spreken. Ook heeft de VNC aangegeven zich sterk te blijven maken om Toxic air met grote prioriteit op de agenda van zowel de Nederlandse als de Europese politiek te houden.

 

Politiek debat voortgezet
Het politiek debat inzake het oprekken van de vlieguren in de Tweede Kamer is deze week voortgezet. De Kamer constateerde vervolgens:

dat wetenschappelijke onderzoeken (ook die EASA zelf heeft laten uitvoeren) unaniem uitwijzen dat de werktijd voor vluchten door de nacht niet langer dan 10 aaneengesloten uren mogen duren voor een basisbemanning zonder aflosmogelijkheid;
dat de Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC) en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) meerdere malen en zeer recent tijdens het rondetafelgesprek 'veiligheid luchtvaart' hebben aangegeven dat dit voorstel diverse wetenschappelijk onderbouwde veiligheidslimieten overschrijdt en daarmee kan of zal leiden tot onveilige situaties;
dat tijdens de hoorzitting over dit onderwerp in het Europees Parlement op 18 juni -waarbij ook de VNC aanwezig was- wetenschapper (Dr. Alexander Gundel van Institute of Aerospace Medicine in Keulen) eveneens heeft aangegeven dat genoemd voorstel tegen de visie van wetenschappers ingaat.Druk verhogen
De VNC voelt zich erkend in haar standpunt nu de Nederlandse politiek de problemen rondom de voorgenomen nieuwe wetgeving serieus oppakt. Hopelijk verhoogt dit de druk op Brussel zodanig dat dit voorstel van tafel verdwijnt.

De VNC blijft zich hiervoor in ieder geval sterk maken en houdt jullie op de hoogte van de verdere gang van zaken.

VNC bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA