• home
  • Actueel
  • VNC verbindt reductie arbeidsvoorwaarden aan Sociaal Plan in gesprekken met KLM

VNC verbindt reductie arbeidsvoorwaarden aan Sociaal Plan in gesprekken met KLM

17 sep. 2020
In de onderhandelingen tussen de cabinebonden en KLM vanochtend heeft de VNC een duidelijk statement gemaakt, waarbij de kernboodschap was dat er wat ons betreft een duidelijke link is tussen de reductie van arbeidsvoorwaarden en het Sociaal Plan.

De overheid heeft aangegeven dat er op 1 oktober een herstructureringsplan van KLM bij het Ministerie van Financiën moet liggen, waarbij moet worden voldaan aan de voorwaarden afgesproken tussen KLM en diezelfde overheid. De VNC gaat haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. Onze kernboodschap is dat er wat ons betreft een duidelijke samenhang is tussen de voorgestelde reductie van arbeidsvoorwaarden van KLM en het Sociaal Plan dat wordt afgesproken.
De VNC constateert dat in het meest recente KLM voorstel voor een Sociaal Plan geen beweging zit in deze voor de VNC zo belangrijke punten: de terugkeergarantie in eigen functie; deze wil KLM maar voor 2 jaar afspreken. En een suppletieregeling; hiervan is nog altijd geen sprake, KLM houdt vast aan een - vrij beperkte - ontslagvergoeding.

Inzet en loyaliteit
De VNC is bereid te voldoen aan de voorwaarden die de overheid stelt en een heel eind mee te gaan met de voorstellen die KLM doet met betrekking tot tijdelijke reductie van arbeidsvoorwaarden, ook al geven deze naar onze mening nog onvoldoende invulling aan de staffel van de overheid en de motie van de Tweede Kamer met betrekking tot inkomens tot anderhalf keer modaal. Wij verwachten dan echter wel een Sociaal Plan dat voor iedereen, van jong tot oud en in alle functies, iets oplevert en dat recht doet aan de jarenlange inzet en loyaliteit van het cabinepersoneel.  

Vandaag reageerde de VNC alleen in grote lijnen op het KLM voorstel voor een Sociaal Plan. Voor volgende week staan er nog vier overlegmomenten op de agenda, mede op aandringen van de VNC en gezien de naderende deadline zijn er nog enkele data toegevoegd. Komende maandag zal KLM met een reactie komen op ons statement en zullen we verder praten over de reductie van arbeidsvoorwaarden en de details van het Sociaal Plan. Wij zullen uiteraard ook hier verslag van doen.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA