VNC vacature: KLM sectiebestuurslid

11 dec. 2018
In februari 2019 verloopt de statutaire zittingstermijn van Nol Visser, KLM sectiebestuurslid en vicevoorzitter KLM sectie.

Voor deze vacature kunnen VNC leden zich kandidaat stellen. Bij geschiktheid zullen kandidaten worden voorgedragen in de KLM Ledenraad van donderdag 7 februari 2019, waar wordt gestemd over de uiteindelijke invulling van deze vacature.

Teamwerk vliegende collega’s
Onze statuten schrijven voor dat een bestuurslid voor een periode van vier jaar wordt gekozen. Je werkt in een team van vliegende collega's dat wordt ondersteund door een professioneel onderhandelaar. Naast het afsluiten van een cao voor cabinepersoneel, ben je nauw betrokken bij arbeidsvoorwaardelijke zaken, de WRR, individuele belangenbehartiging en algemene vertegenwoordiging van VNC-leden.
Heb je interesse in deze functie, dan kun je meer specifieke informatie opvragen bij ons via secretariaat@vnconline.nl.

Kandidaat stellen
Volgens de statuten moet je je schriftelijk bij ons kandidaat stellen en verklaren dat je bij benoeming bereid bent een bestuursfunctie te aanvaarden. Dat doe je door:
de bereidverklaring (volledig ingevuld!)
• een CV
• een brief met je motivatie
• een (digitale) pasfoto
• 12 handtekeningen van VNC leden van de KLM-sectie die jouw kandidatuur ondersteunen
bij de VNC te doen toekomen.

Je kunt de benodigde zaken digitaal naar secretariaat@vnconline.nl zenden, afgeven of via de post doen toekomen: Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC, Stationsplein 406, 1117 CL te Schiphol-Oost.

Het totaalpakket voor een geldige kandidaatstelling (de bereidverklaring, CV, motivatiebrief (digitale) pasfoto en 12 handtekeningen van KLM VNC-leden ter ondersteuning) moet voor woensdag 16 januari 2019 bij de VNC binnen zijn.

VNC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA