VNC uitgangspunten KLM cao-proces

8 jun. 2017
Deze dagen wordt er vervolg gegeven aan het cao-proces. KLM heeft als inzet bezuinigingen op de cabinebemanningssamenstelling (CBS). De VNC vindt de huidige CBS goed functioneren maar heeft - op basis van de ledeninput - uitgangspunten geformuleerd voor deze onderhandelingen. In bijgaand document (klik hier) vind je die uitgangspunten en in de link naar een eerder bericht onze cao-voorstellenbrief (klik hier).

Achtergrond proces
KLM heeft 2 jaar geleden het bezuinigingsprogramma Perform 2020 ingezet met als doelstelling: van 2015 tot 2020 per jaar 4% productiviteitsverhogende maatregelen én per jaar 1,5% bezuinigingen op arbeidskosten. De VNC heeft altijd haar verantwoordelijkheid genomen aangaande het behoud van werkgelegenheid en een gezond bedrijf maar heeft zich niet gecommitteerd aan dergelijke enorme bezuinigingspercentages.

Geen overtolligheid maar tekorten
Wel zijn er afgelopen jaren verschillende besparende cao’s afgesloten bij de drie KLM domeinen cabine, cockpit en grond. Omdat het vliegend personeel geen overtolligheid kent maar eerder tekorten, komen die bezuinigingen volledig uit de arbeidsvoorwaarden. Het effect is dat alles wat we inleveren onmiddellijk voelbaar is en omdat de bezuinigingen direct na het afsluiten van een nieuwe cao ingaan, bespaart het meteen. Bij de grond is dat anders, door boventalligheid worden de beoogde effecten van reorganisaties zoals HPO (High Performance Organisatie) in de bezuinigingssom meegeteld. Hierdoor is het lastiger om een precies beeld te krijgen wanneer en hoeveel dit aan besparingen oplevert.

Meedoen of winnen
Dan is er nog de top 130 best verdienende van KLM, de zogeheten EAV'ers die niet onder een cao vallen maar hun eigen executive arbeidsvoorwaarden hebben. Alle waar naar zijn geld maar één ding moet ons van het hart: het is juist die top die het heeft over veranderen, meedoen en winnen maar zelf niet of nauwelijks lijkt in te leveren anders dan dat zij misschien worden geraakt door de FTE-reductie. Blijkbaar geldt de grote bezuinigingsslag niet voor de hoogst betaalde managers en directie (5% structurele loonsverhoging en een fikse bonus in het vooruitzicht vanwege behaalde KLM winsten) wat voor de VNC onbegrijpelijk en onverklaarbaar is. Overigens is ons standpunt hierin niet nieuw: sinds 2015 doen wij al een dringend beroep op deze KLM'ers om 'mee te doen' aan hun eigen plannen.

Wat hebben we al ingeleverd?
Door cabinepersoneel zijn de afgelopen jaren reeds forse besparingen geleverd: ons salaris staat al bijna 6 jaar op de 0 lijn; in de ICA WRR zijn structurele ingrepen gedaan waardoor we minder reisverlof hebben; door MRC Europa is de productiviteit verhoogd; er zijn vakantiedagen ingeleverd en vooralsnog zijn we de enige groep binnen KLM die een aanpassing in het loonhuis heeft gedaan. Tel daar als klap op de vuurpijl nog de -1CA bij op en tel uit je winst. Tientallen miljoenen euro's zijn en worden structureel bezuinigd.

Wat staat er nog op het spel
Eén van de zaken die KLM nu wil bespreken - en waar directie en management dus verder op wil bezuinigen - is de cabinebemanningsamenstelling (CBS). Vorig jaar juli heeft KLM hun visie daarop wijd verspreid en dat deed veel stof opwaaien onder ons korps. Sindsdien blijft het managementmotto's echoën zoals 'Moving your World by creating memorable experiences' en 'To be the most customer-centric, innovative and efficient European network carrier' en 'license for growth’ aangevuld metslogans als 'Veranderen, meedoen en winnen' en 'Niets doen is geen optie'. In die roerige periode sukkelde het pensioendebacle verder, waren er krappe planningen door FTE-tekorten en werd eenzijdig de -1CA maatregel ingevoerd. Na rechtszaken, werkonderbrekingen en een lange adem in de vele overleggen werd uiteindelijk het VNC pensioenvoorstel aangenomen en volgde het plan om de -1 CA terug te draaien waardoor de cao-onderhandelingen konden worden opgestart.

Daar zitten we nu volop in en gedurende dit proces zijn de bijgevoegde VNC uitgangspunten onze leidraad, waarbij de inzet zich aan de onderhandelingstafel binnen dat kader zal vormen. We hopen op jullie steun en vertrouwen tijdens de komende onderhandelingsperiode en houden jullie op de hoogte.

KLM Sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA