• home
  • Actueel
  • VNC stuurt Position Paper over staatssteun KLM naar Tweede Kamer

VNC stuurt Position Paper over staatssteun KLM naar Tweede Kamer

29 jun. 2020
Overmorgen, woensdag 1 juli, zal er in de Tweede Kamer gedebatteerd en uiteindelijk ook gestemd worden over het pakket aan steunmaatregelen dat de overheid voornemens is aan KLM te verlenen. De VNC heeft alle partijen in de Tweede Kamer een zogenoemd position paper (klik hier) toegestuurd, om onze standpunten ten aanzien van dit pakket uiteen te zetten. Daarbij ligt de focus vooral op de arbeidsvoorwaardelijke eisen die het kabinet samen met KLM heeft uitonderhandeld.  

Buitensporig
De VNC was afgelopen vrijdag onaangenaam verrast door de in onze ogen buitensporige personele voorwaarden die de overheid samen met KLM aan de leningen en garantstelling heeft gehangen.
Het gaat daarbij dan voornamelijk om de 15% reductie op ‘beïnvloedbare kosten’ en de zogeheten lineair oplopende staffels die beginnen bij modaal en oplopen naar 20% van de topinkomens. Het loonoffer blijft daarbij niet beperkt tot de door de overheid en KLM genoemde sterkste schouders, maar raken daarmee nu ook de middeninkomens.
Kortweg betekent dit dat cabinepersoneel aan twee kanten harde klappen zou kunnen krijgen als de Tweede Kamer hiermee akkoord gaat: zowel op loon als op arbeidsvoorwaarden.

In ons position paper zetten wij uitgebreid uiteen waarom wij van mening zijn dat dit een oneerlijke gang van zaken is. Als de Tweede Kamer met deze voorwaarden instemt zullen de lasten van de crisis grotendeels op de middeninkomens worden afgewenteld en wordt het KLM cabinepersoneel onevenredig hard geraakt. Hopelijk zullen veel Kamerleden dat met ons eens zijn.

Sectiebestuur KLM   

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA